ⓘ Brits-Kaffrarië

                                     

ⓘ Brits-Kaffrarië

Brits-Kaffrarie was n Britse kolonie tussen die Keiskammarivier en die Groot-Keirivier. Na die Sewende Grensoorlog het sir Harry Smith grotendeels teruggekeer na sir Benjamin DUrban se grensreelings van 1835. Dit het egter ook nie n einde aan die Kaapse grensoorloe gebring nie. Daarvoor was sir George Grey se beskawingsbeleid deels verantwoordelik, omdat dit die Xhosa-kultuur geïgnoreer het.

Die suidelike deel van die Provinsie van Koningin Adelaide is tot die gebied Brits-Kaffrarie verklaar en op 23 Desember 1847 geannekseer as deel van die Kaapkolonie met King Williams Town as hoofstad. Aan die einde 1856 en begin 1857 het n 3 000 Duitse setlaars hulle in die gebied gevestig. In die eerste helfte van 1857 was dit die toneel van die Nasionale Selfmoord van die Xhosa. Op 7 Maart 1860 is die gebied as n aparte kroonkolonie onder luitenant-goewerneur John Maclean verklaar. Weens die groot uitgawes verbonde aan die Kaapse grensoorloe is die Kaapse regering deur sir Philip Wodehouse, die Kaapse goewerneur, en die Britse regering in 1866 verplig om die gebied weer by die Kaapkolonie in te lyf. Toe word dit bekend as die Ciskei en het bestaan uit die distrikte Oos-Londen en King Williams Town.

                                     

1. Bibliografie

 • Davenport, T.R.H.: South Africa: a modern history. Johannesburg: MacMillan, 1977. ISBN 0-86954-028-9
 • Gie, S.F.N.: Geskiedenis vir Suid-Afrika of Ons Verlede. Deel II 1795-1918. Kaapstad: UUB, 1955.
                                     
 • Kaffrarië is die historiese naam vir die gebied noord van Brits - Kaffrarië tussen die Groot - Keirivier en die Umzimkulurivier, tussen die Drakensberge
 • Kolonel John Maclean 1810 - 1874 was n Luitenant - goewerneur van Brits - Kaffrarië Hy begin sy loopbaan in die Bitse Leër maar in November 1845 word
 • 1881 genoem na Kolonel John Maclean 1810 - 1874 hoofkommissaris van Brits - Kaffrarië vanaf 1852. Lys van dorpe in Suid - Afrika Hoofplek Macleantown Sensus
 • gestaan, tesame met 267 militêre personeel wat in die hele Brits - Kaffrarië ontplooi is. Brits - Kaffrarië was van korte duur omdat dit in 1866 by die Kaapkolonie
 • na die Kaapkolonie. Van 1860 tot 1866 was hy Prokureur - generaal van Brits - Kaffrarië en in laasgenoemde jaar Sollisiteur - generaal van Oos - Kaapland. Hy word
 • Transkei. Dit is 1857 tot reserwe verklaar en as deel van die voormalige Brits - Kaffrarië geadministreer. Gemengde boerdery word in die distrik beoefen. Lys
 • die grens van die Kaapkolonie gebring waar hulle grond gekry het in Brits - Kaffrarië asook n bedrag kontant. Altesaam 2 400 mans, vroue en kinders het
 • provinsie van die Kaapkolonie. Sedert 1847 is die gebied bekend as Brits - Kaffrarië en dit was vanaf 1866 weer deel van die Kaapkolonie. In 1981 is die
 • te leer. Op 15 Februarie 1837 stig hy die Bethel - sendingstasie in Brits - Kaffrarië by die huidige Stutterheim en begin hier om die Bybel in Xhosa te vertaal
 • 1846 1847 het sir Harry Smith weer die gebied geannekseer onder die naam Brits - Kaffrarië n Nuwe Fort Murray is 10 km suid van King William s Town en wes van
 • Blankes afhanklik gemaak het. Grey het die ontvolking van groot dele van Brits - Kaffrarië benut deur Blanke boere toe te laat om daar te woon. Groot getalle