ⓘ Buffeljagsrivier

                                     

ⓘ Buffeljagsrivier

Buffeljagsrivier is n nedersetting aan die N2 nasionale pad 12 km ten ooste van Swellendam in die rigting van Heidelberg. Op die dorpie is n kerk, skool, spoorwegstasie, garage, winkel en restaurant, n vrugtepakstoor en n gevangenis. Die belangrikste landbougewasse van die Buffeljagsvallei is koring, perskes, druiwe en lusern.

                                     

1. Rivier

Die rivier is n oostelike sytak van die Breederivier. Byna die helfte van sy opvanggebied lê aan die noordekant van die Langeberge. Die Tradouwrivier ontspring in die Warmwaterberge, loop verby Barrydale en gaan dan saam met die Tradouwpas op die R324 in die Tradouwskloof deur die Langeberge. Net suid van die poort sluit die Grootvadersbosch- en Rietkuilrivier van oos by die Tradouw aan. Van hieraf staan die rivier bekend as die Buffelsjagsrivier. Effens stroomaf lê eers die dorpie Suurbraak en dan die VOC-veepos Oude Post. Van hier draai die rivier weswaarts ewewydig aan die Langeberge en volg dit die geologiese Worcester-fout. Tien kilometer verby Suurbraak draai die rivier suid om net suid van die Bontebok Nasionale Park by die Breederivier aan te sluit.

                                     

2. Buffeljagsdam

Ná n reuse vloed in 1939 is n besproeiingsraad in 1942 gestig om die kanale en keerwalle in die rivier gesamentlik en sentraal te beheer. Ná die reuse vloed van 1962 het die owerhede die Buffeljagsdam op die plaas Eenzaamheid laat bou. Die opvanggebied van die dam is 23 500 ha met n maksimum jaarlikse afloop van 95 000 megaliter. Die dam het n maksimum opgaarvermoe van 4 800 megaliter en beslaan n wateroppervlakte van 124.8 ha as dit vol is. Die walhoogte is 24 m. n Oppervlakte van 1 431 ha kan vanuit die dam besproei word. Watersport word op die dam beoefen.

                                     

3. Bibliografie

  • Human, Eben: Daar is dinge wat roer by Buffeljagsrivier. Buite, Die Burger, 15 Mei 2012.
  • Op Pad in Suid-Afrika. B.P.J. Erasmus. 1995. ISBN 1-86842-026-4