ⓘ Broers van Jesus

                                     

ⓘ Broers van Jesus

Die Nuwe Testament noem vier broers van Jesus: Jakobus, Joses/Josef, Judas en Simon. Ook susters van Jesus word genoem, maar nie by name nie. Sommige geleerdes meen dié broers, veral Jakobus, het hoe posisies in die vroee Christelike kerk gehad.

Die Katolieke Kerk, Assiriese Kerk van die Ooste, Oosters-Ortodokse Kerk, Orientaal-Ortodokse Kerk en Lutherse Kerk glo in die ewigdurende maagdelikheid van Maria. Ook Protestantse leiers soos Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Wesley en hulle onderskeie bewegings het dit geglo. Johannes Calvyn het geglo dit is moontlik dat Maria ’n maagd gebly het, maar ook dat die bewyse in die Skrif nie voldoende is nie. Mense wat eersgenoemde glo, verwerp bewerings dat Jesus biologiese sibbes gehad het en glo dié broers en susters word so genoem vanwee hulle nabye verbintenis met Jesus se gesin, as óf kinders van Josef uit ’n vorige huwelik óf broers- of susterskinders van Maria of Josef.

Die letterlike vertaling van die woorde "broer" en "suster" is problematies omdat daar min aanhalings is en die woorde verskillende betekenisse in die Semitiese taalfamilie het, terwyl die begrippe ook in Koine, die taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, in ’n breer sin gebruik word.

In die 3de eeu is biologiese verwante aan die kerngesin van Jesus, sonder om eksplisiet na broers en susters te verwys, die desposuni genoem; die Griekse woord δεσπόσυνοι is die meervoud van δεσπόσυνος, wat beteken "behorende tot die meester of heer".

                                     

1. Broers en susters

Die Evangelie volgens Markus 6:3 en volgens Matteus 13:55-56 noem Jesus die seun van Maria en broers van Jakobus, Joses/Josef, Judas en Simon. Op dieselfde plekke in die Bybel word ook gepraat van susters, maar hulle name word nie genoem nie. Markus 3:31-32 vertel ook hoe Jesus se moeder en broers na Jesus soek. ’n Vers in Galasiers 1:19 noem ook dat Paulus "Jakobus die broer van die Here" gesien het, en geen ander van die apostels nie, toe hy Jerusalem toe gegaan het. In 1 Korintiers word ook "die Here se broers" genoem, asook die apostels en die naam van Sefas apart 1 Korintiers 9:5. Daarin word ook genoem dat hulle vroue het. Sommige geleerdes glo Jesus se familie het gesagsposisies in die Jerusalemgebied beklee totdat keiser Trajanus Jode van die nuwe stad uitgesluit het om op die ruïnes daarvan te bou.

Sommige mense het in die vroee eeue n.C. geglo die broers was beide Josef en Maria se kinders. Die 3de-eeuse Antidikomarianiete "teenstanders van die leer van die Onbevlekte Ontvangenis" het geglo toe Josef Maria se man geword het, was hy ’n wewenaar met ses kinders, en dat hy normale huweliksbetrekkinge met Maria gehad het. Later het hulle geglo Jesus is nie uit dié betrekkinge gebore nie.

Bonosus was ’n biskop wat laat in die 4de eeu beweer het Maria het nog kinders ná Jesus gehad, en ander biskoppe het hom daarvoor veroordeel. Jovinianus en verskeie aanhangers van Arianisme die leer dat Jesus ’n skepsel van God is het dieselfde leerstelling geglo. Toe die 4de-eeuse Christelike skrywer Helvidius dit voorstel, weer in die 4de eeu, het Hieronimus van Stridon die algemene mening van die kerk gehandhaaf dat Maria vir altyd ’n maagd gebly het; hy het geglo die mense wat die broers en susters van Jesus genoem word, was eintlik die kinders van Maria se suster, ook Maria, wat hy gedink het die vrou van Klopas was.

Die terms "broers" en "susters" in hierdie konteks kan verskillend vertolk word, soos dat hulle óf kinders van Josef uit ’n vorige huwelik was) óf Maria se suster s’n óf dié van Klopas, wat volgens die kroniekskrywer Hegesippus Josef se broer was, en ’n vrou wat nie die suster van Maria was nie ’n moderne voorstel.

                                     

1.1. Broers en susters Etimologie

Die Nuwe Testament noem Jakobus, Joses/Josef, Judas en Simon as die broers adelphoi in Grieks van Jesus.

Die etimologie van die Griekse woord vir "broer" adelphos is" van dieselfde baarmoeder”, a-delphys, hoewel die betekenis in die Nuwe Testamentiese, Christelike en Joodse gebruik breer is en selfs gebruik kan word vir lede van dieselfde gemeente. In die Bybel word die Griekse woorde adelphos en adelphe nie tot die letterlike betekenis van "volbroer" of "volsuster" beperk nie.

Van vroeg af was daar verskeie besprekings oor hoe om die Griekse term adelphos toe te pas – en of adelphoi van Jesus" beteken vol-, half-, stiefbroers of neefs. Om sy siening te steun het Helvidius die skrywer Tertullianus aangehaal en beweer die adelphoi was kinders van Maria en Josef wat ná Jesus gebore is; daarop het Hieronimus gesê Tertullianus het "nie tot die Kerk behoort nie,” en dat die adelphoi Jesus se neefs was.

Die term adelphos "broer" verskil van anepsios. In sy Christelike geskrifte van die 2de eeu het Hegesippus onderskei tussen die anepsioi en adelphoi van Jesus. Die moedertaal van Jesus en sy dissipels was egter Aramees soos gesien kan word in Matteus 27:46 en Markus 5:41, waarin nie onderskei word tussen ’n volbroer en -suster en ’n neef en niggie nie. Daar is nie ’n woord vir neef of niggie in Aramees nie, nes in Bybelse Hebreeus. In dié twee tale sou mense na wie as "broers" en "susters" verwys is, nie noodwendig dieselfde ma gehad het nie.

                                     

2. Verwysings

Bibliografie

 • Funk, Robert W 1998, The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus, The Jesus Seminar, San Francisco: Harper, ISBN 978-0-06062978-6
 • Bethel, Florentine 1907, "The Brethren of the Lord", The Catholic Encyclopedia, 2, New York: New advent

Nog leesstof

 • Kilgallen, John J 1989, A Brief Commentary on the Gospel of Mark, Paulist.
 • Aslan, Reza 2014, Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth, HarperCollins Publishers India, ISBN 978-9351360773
 • Tabor, James D 2006, The Jesus Dynasty, Simon & Schuster.
                                     

3. Skakels

 • Hunter, David G. Spring 1993. "Helvidius, Jovinian, and the Virginity of Mary in Late Fourth-Century Rome". Journal of Early Christian Studies. 1 1: 47–71. doi:10.1353/earl.0.0147. Besoek op 2016-08-30.
 • John J Rousseau, Rami Arav 1995. "Jesus Family Tree". Jesus and His World. Augsberg Fortress.
 • Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik uit die Engelse Wikipedia vertaal.
                                     
 • Jesus van Nasaret 8 2 v.C. tot 29 36 n.C. ook algemeen bekend as Jesus is die sentrale figuur in die Christendom en is ook n belangrike figuur in
 • Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae Engels: The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints is n nie - trinitariese restourasionistiese
 • teksvers ontwikkel, alhoewel Jesus van Nasaret volgens die Nuwe Testament susters en broers gehad het. Verskeie gebeurtenisse van haar lewe word tydens Christelike
 • Broers in Christus in Engels Christadelphians is n nie - trinitariese Christelike denominasie wat in die 19de eeu in die Verenigde State van Amerika
 • die huis van Petrus aangedui. Kapernaüm word in die Nuwe Testament vermeld as die woonplek van Jesus en verskeie van sy dissipels: die broers Simon Petrus
 • teenstelling tot sy broers het Antipas respek getoon vir die geloof van sy volk. Dit blyk byvoorbeeld uit sy munte wat geen beelde van hom of van heidense tempels
 • skildery is vóór 1508 geskep. Dele van die skildery is waarskynlik deur sy assistente geskilder, moontlik die De Predis - broers wat gepaardgaande panele geskep
 • van die Nasarener Volle Evangelie Presbiterianisme Waldense Nie - trinitariese Christendom Christian Science Unifikasiekerk Moonies Unitarisme Broers
 • 12: 1 - 25: 18 Isak en sy twee seuns Jakob en Esau 25: 19 - 36: 43 Josef en sy broers 37: 1 - 45: 28 Jakob en sy nageslag in Egipte 46: 1 - 50: 26 Genesis begin reg by