ⓘ Onderwys

                                     

ⓘ Onderwys

  • Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe
  • Uitkomsgebaseerde onderwys UGO is n opvoedkundige filosofie wat sê dat onderwys gerig behoort te wees om sekere spesifieke uitkomste tot gevolg te hê
  • van Basiese Onderwys is een van die departemente van die Regering van Suid - Afrika. Hulle is verantwoordelik vir primêre en sekondêre onderwys in Suid - Afrika
  • Montessori - onderwys is n individualistiese onderrigmetode vir voorskoolse en laerskoolkinders. Dit is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori
  • Beweging vir Christelik - Volkseie Onderwys BCVO is n onderwysinstelling in Suid - Afrika wat primêre en sekondêre onderwys graad 1 tot 12 in Afrikaans
  • Die Wet op Bantoe - onderwys No. 47 van 1953, is deur Suid - Afrika se Parlement goedgekeur en op 5 Oktober 1953 deur die goewerneur - generaal onderteken.
  • 3 - vlak stelsel van onderwys waar leerlinge in n primêre skool laerskool begin, gevolg deur hoërskool en daarna tersiêre onderwys in die vorm van akademiese
  • voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys afgekort: P.U. vir C.H.O. voordat dit met ander instellings saamgesmelt
  • Februarie 2018 is sy deur president Cyril Ramaphosa as Minister van Hoër Onderwys en Opleiding benoem. Sy word in 1994 tot die parlement verkies en in 1999