ⓘ Okkultisme

Okkultisme

Okkultisme ondersoek die verborge, geheimsinnige en bonatuurlike aspekte van die lewe. Okkultiste is oortuig daarvan dat n mens toegang het tot dieper kennis en insig as wat bereik kan word deur n gewone lewenservaring van die normale vyf sintuie. Okkultisme eksperimenteer met verskeie tegnieke om die bewussynsvlak van mense te verskuif sodat hierdie geheimsinnige aspekte as n realiteit ervaar kan word. Aanhangers beweer dat dit moontlik is om toegang te verkry tot magte wat nog nie deur die natuurwetenskappe verklaar is nie. Die drie primêre benaderings om tot geheime magte in die okkulte ...

Galdrabók

Die Galdrabók is n boek wat teruggevoer word na die Renaissance in Ysland en bevat instruksies wat vermoedelik die gebruiker magiese vaardighede sal verleen. Die klein manuskrip beveel die leser om simboliese simbole te teken wat bekend staan as stokke. Daar word beweer dat elkeen van hierdie draaghoute n ander magiese korrektheid het. Hulle is gerig op beskerming, sukses, hulp met drome, ontdek die teoriee, die oorkom van vyande, wense maak, liefde bring, n mens deur storms vind en n veelvoud van ander gebruike gee. In totaal bevat die boek 47 towerspreuke en het hy verskeie verwysings na ...

Kosakeln

Kosakeln is n relatief onlangse twee-handige kaartspel van die Oostenrykse tak van die Tarotkaarte-familie. Dit is n twee-handige spel van geïllustreerde Tarotkaarte ; wat opsigself n uitgebreide en uitdagende variasie van Tap Tarock is.

Königrufen

Königrufen of Königsrufen is n vier-speler, toertjie- of truuk-nemende kaartspeletjie van die Tarotkaarte familie wat in Oostenryk en Suid-Tirool gespeel word. Soos met ander streeksgebonde tarot-kaartspeletjies van die Tarotkaart familie, word dit gewoonlik Tarock genoem deur die spelers daarvan. Dit is die enigste weergawe van Tarock wat oor die hele Oostenryk gespeel word en in 2011 was dit die gewildste kaartspel in Oostenryk, na Schnapsen en Rommé. Teen 2015 het dit "die gunsteling kaartspel van Oostenrykers" geword. Dit is al beskryf as die interessantste tarot kaartspeletjie vir vie ...

Pentagram

’n Pentagram is ’n vyfpuntige ster wat met vyf reguit lyne getrek word en is een van die oudste simbole in die wêreld. Dit is al meer as 4 000 jaar voor Christus gebruik. Die naam stam van die Griekse πεντάγραμμον, wat vyf lyne beteken. ’n Ou woord vir die pentagram is ’n drudevoet.

Primêre Tarotkaarte

Die 22 primêre tarotkaarte is die hoof tarotkaarte en verteenwoordig verskillende grondwaarhede met spesifieke betekenisse. Die volgende is kaarte in die tarotpak met die ooreenstemmende konsepte wat verteenwoordig word in die kaarte: 1. Gek: Vertroue en spel. Die gek word gewoonlik voorgestel deur n jong man wat op n pad loop met n al sy besittings in n sak, aan die end van n stok vasgemaak is, en wat oor die skouer gedra word. Aan die gek se voete is gewoonlik n hond wat opgewonde langs die man blaf. In baie voorstellings is die man besig om na n afgrond te stap. 2. Towenaar: Eie realite ...

Sleutel van Salomo

Die Sleutel van Salomo is ’n boek met towerspreuke wat aan Salomo toegeskryf word. Die eksemplare wat nou bekend is, stam uit die Middeleeue en later. Die boek bevat verskillende paragrawe en idees wat deur Talmoedtekste en die Joodse kabbala-onderwys geïnspireer is. Dit is moontlik dat die Sleutel van Salomo latere werke geïnspireer het, soos die Lemegeton, ook bekend as die Klein Sleutel van Salomo, hoewel daar verskille tussen die twee boeke is. Wat die Lemegeton waarskynlik geïnspireer het, is beswerings en reinigingsrituele, en in ’n mindere mate die gebruik van magiese simbole.

Swart mis

In die Sataniese tradisie verwys die term swart mis na n religieuse plegtigheid, wat, soos veronderstel word, op die Sabbat plaasgevind het. Dit was in wese n parodie van die Christelike mis, en sy hoofdoel was die ontwyding van die hostie, alhoewel die outeurs, wat die swart mis in hulle boeke beskryf het, geen besonderhede verstrek oor die herkoms van die ontwyde hosties en die presiese manier waarop hulle ontwy sou word nie. Dikwels word die ontwyding as n ritueel in verband met seksuele praktyke beskryf, alhoewel daar ook nie ooreenstemming oor die aard van rituele is nie. Sommige Midd ...

Swartmagie

Swartmagie of swartkuns is ’n vorm van towerkuns waar "bose kragte" ingespan word met gewoonlik negatiewe doeleindes of vir eie gewin sonder om die moontlik negatiewe gevolge vir ander in ag te neem. Dit sal byvoorbeeld gebruik word om iemand dood te maak, te wond of skade te berokken. Dit word beskou as die kwaadwillige, "linkerhandse" weergawe van witmagie. In moderne tye beskou mense dikwels enige magiese of rituele praktyke wat hulle afkeur as "swartmagie".

Tarotkaarte

Die Tarot is n pak speelkaarte wat vanaf die middel van die 15de eeu in verskillende dele van Europa gebruik word om speletjies te speel soos Italiaanse tarocchini, Franse tarot en die Oostenrykse Königrufen, waarvan baie vandag nog gespeel word. In die laat 18de eeu is daar begin om sommige tarotpakke te gebruik vir wiggelary deur middel van pasgemaakte tarotkaarte.

Towerkrag

Towerkrag in die okkultisme is die vermoe om toegang te kry tot die een of ander bonatuurlike krag wat nie normaalweg beskou word as n menslike vermoe nie. Met towerkrag probeer iemand om die natuur te onderwerp aan die wil van die mens en dit word gedefinieer as: "Die kuns en wetenskap om verandering te bewerkstellig in samewerking met wilskrag". Metodes en tegnieke word ondersoek wat lei tot bewustelike evolusie deur die rig van energie en om bewustelik toegang te kry tot vermoens soos intuïsie, inspirasie en kreatiewe verbeelding. Die idee van towerkuns is dat die wêreld bestaan uit sub ...

Towerkuns

Towerkuns, toorkuns of magie is die gebruik van rituele, simbole, aksies, gebare en taal met die doel om voordeel te trek uit bonatuurlike magte. Die geloof in en beoefening van towerkuns bestaan al sedert die vroegste menslike beskawings en speel steeds ’n belangrike spirituele, godsdienstige en geneeskundige rol in baie kulture. Die geloof dat ’n mens bonatuurlike magte kan beïnvloed deur gebed, offerandes of aanroeping, dateer van die prehistoriese godsdienste en word in vroee tekste aangetref soos dié van die Antieke Egiptenare en Indiese Veda. Towerkuns en godsdiens is kategoriee van ...

Vloek van die faraos

Die vloek van die faraos verwys na ’n beweerde vloek wat glo enigiemand tref wat die mummie van ’n persoon van Antieke Egipte versteur, veral dié van ’n farao. Die vloek, wat nie ’n onderskeid tref tussen ’n dief en ’n argeoloog nie, kan glo ongeluk, siekte of die dood veroorsaak. Sedert die middel 20ste eeu het baie skrywers en dokumentêre beweer die vloek is "werklik" omdat die oorsake wetenskaplik verklaarbaar sou wees, soos bakteriee of straling. Die moderne oorsprong van sulke vloekverhale is egter hoofsaaklik Europese kulture, waar ’n verskuiwing in die beweerde rede vir die vloeke p ...

Voedoeïsme

Voedoeïsme is n sambreelterm vir n reeks sinkretistiese godsdienste wat hul uitdrukking in spirituele rituele en volksgebruike vind. Voedoeïsme het sy oorsprong in Vodun, die tradisionele godsdiens en voorvaderverering wat deur n reeks volke in Wes-Afrika beoefen word. Vodun verskil merkbaar van ander tradisionele Afrika-godsdienste in die binneland van die bogenoemde Afrikalande en vorm die basis vir spirituele godsdienste met verwante name wat deur nakomelinge van etniese groepe soos Dahomey, Kongo, Joroeba en ander Afrikane, wat as slawe na die Nuwe Wêreld geneem en hier in die 16de en ...

Waarsêery

Waarsêery is n soeke na n dieper liggende waarheid wat binne n bepaalde situasie gevind kan word. Waarsêery maak gebruik van simboliek om n ruimte te skep waarin die rasionele bewussyn in gesprek kan tree met intuitiewe onderbewussyn van die mens. Waarsêery poog dus om die lineêre denkprosesses van beredenering te laat vervloei met tydlose stelsel denke deur simboliese konteks te verskaf. Hierdie simboliese konteks is gegrond op die beginsel van sinchronisme waarvolgens gebeure in dieselfde moment betekenisvolle vergelykbaarheid het. n Belangrike element in enige waarsêery is dat n duideli ...

Witmagie

Witmagie verwys tradisoneel na die gebruik van bonatuurlike kragte of magie vir ’n goeie of onselfsugtige doel. Dit is dus die welwillende teenpool van kwaadwillige swartmagie. Vanwee die verbintenis met tradisionele heidense natuuraanbidding word dit ook soms "natuurmagie" genoem.

                                     

ⓘ Okkultisme

  • Okkultisme ondersoek die verborge, geheimsinnige en bonatuurlike aspekte van die lewe. Okkultiste is oortuig daarvan dat n mens toegang het tot dieper
  • toegespits op die bestudering van Okkultisme In hierdie werk belig hy verskeie konsepte wat onderliggend aan die okkultisme na vore soos byvoorbeeld alchemie
  • vorder tot by Kaap Kruis in Namibië. 14 September Cornelius Agrippa, Okkultisme 1535 19 20 September Prins Arthur Tudor, ouer broer van Hendrik
  • Cornelius Agrippa publiseer sy letterkundige werk in die Filosofie van Okkultisme Die Rooms - Katolieke geloof van die Switserse kantons Fribourg, Luzern
  • Koninklike Britse Vloot - kanonnier 1582 18 Februarie Cornelius Agrippa, Okkultisme 1486 28 Februarie Wolter von Plettenberg, Landmeester van die Duitse
  • Februarie 1810 - Parys, 31 Mei 1875 het n groot invloed gehad op moderne Okkultisme Hy was eers n Roomskatolieke priester met die naam Alphonse Louis Constant
  • begrip Pantheïsme maar verskil in betekenis. Wicca Druïdisme Sjamanisme Okkultisme Geloofsstrominge en godsdiensfilosofieë Agnostisisme Ateïsme Deïsme Gnostisisme
  • 1953 Aleister Crowley, wat die konsep van towerkrag gedefinieer het in okkultisme 2 Februarie Carl Jakob Sundevall, n Sweedse dierkundige 1801
  • Towerkrag in die okkultisme is die vermoë om toegang te kry tot die een of ander bonatuurlike krag wat nie normaalweg beskou word as n menslike vermoë
  • psigiater en outeur wat veral bekend is as skrywer van verskeie boeke oor okkultisme asook romans. Sy het towerkrag en hermetiese beginsels benader vanuit