ⓘ Broompentafluoried

                                     

ⓘ Broompentafluoried

Broompentafluoried is n chemiese verbinding met formule BrF 5 van broom in sy oksidasietoestand +5 met fluoor.

Die stof is n baie sterk oksidator en word as fluorineringsagens gebruik, byvoorbeeld om suurstof uit silikate vry te stel in die suurstofisotoopanalise. Dit word ook aangewend in die aandrywing van vuurpyle.

                                     

1. Vorming

Broompentafluoried kan uit broomtrifluoried en fluoor verkry word bokant 200 o C.:

B r F 3 + F 2 → B r F 5 {\displaystyle BrF_{3}+F_{2}\to BrF_{5}}

Sintese uit die elemente is onder hierdie omstandighede ook moontlik:

B r 2 + 5 F 2 → 2 B r F 5 {\displaystyle Br_{2}+5F_{2}\to 2BrF_{5}}
                                     

2. Reaksies

Die stof is uiters reaktief en reageer met glas, klei ensomeer. Die reaksie met droe glas is stadig. Kwartsglas word nouliks aangetas. Die verbinding self is tot 460 °C termies stabiel Dit ontplof wanneer dit met water in aanraking kom en vorm suurstof en waterstoffluoried. Dit reageer heftig met asynsuur, ammoniak, benseen, etanol, waterstof, waterstofsulfied, metaan, kurk, was ensomeer.

In die vloeistof bestaan waarskynlik die ewewig:

3 B r F 5 ⇋ B F 4 + + B r F 6 − {\displaystyle 3BrF_{5}\leftrightharpoons {BF_{4}}^{+}+{BrF_{6}}^{-}}

Die vloeistof besit hierdeur elektriese geleidingsvermoe.

In reaksies met fluoriede soos CsF kan dit die heksafluorobromaat-anioon BrF − 6 vorm.

Met Lewis-sure soos SbF 5 kan die BrF + 4 -katioon gevorm word soos in die adduk BrF 4 + Sb 2 F 11 −.

                                     

3. Eienskappe

Die BrF 4 -molekuul het die vorm van n vierkantige piramide en besit die puntgroepsimmetrie C 4v. Dit blyk uit die infrarooispektroskopie. Sy spektrum het A 1 -absorpsies naby 684, 584 en 370 cm -1 en E-absorpsies naby 644, 415 en 245 cm -1

                                     

4. Veiligheid

Hierdie stof is uiters gevaarlik en dit moet met heelparty voorsorgmaatreels behandel word. Reaksies met broompentafluoried kan ontploffings veroorsaak. Blootstelling aan 5-10 ppm in die lug kan reeds na n kort tyd irritasie van die oe en die slymvlies van die neus en mond veroorsaak. Blootstelling aan hoer konsentrasies kan dodelik wees. Die stof is baie korrosief, maar dit kan in nikkel- of monel-vate bewaar word omdat nikkel met n beskermende dunne lagie fluoried bedek word wat verdere korrosie verhoed.

                                     
  • hidroksied - ioon kan vervang. Fuoriede word aan tandepasta bygevoeg. Broompentafluoried Database of ionic radii. Thermochemical Radii of Complex Ions Helen