ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35

Tiandihui

Die Tiandihui, letterlik die "Vereniging van die Hemel en die Aarde", ook bekend as die Hongmen, is ’n Chinese broederskap en geheime volksgodsdiensorganisasie. Namate die Tiandihui deur verskillende provinsies versprei het, het dit in baie groep ...

Triade (georganiseerde misdaad)

Die Chinese triades is een van die grootste internasionale misdaadnetwerke in Asie en is betrokke by dwelms, dobbelary en prostitusie. Hulle het veral baie mag in Hongkong, Taiwan en lande met groot Chinese gemeenskappe soos Vietnam, Australie, K ...

International Behavioural and Neural Genetics Society

Die International Behavioural and Neural Genetics Society is in 1996 gestig. Die doel van IBANGS is "die gebied van neurogedragsgenetika te bevorder".

Kankervereniging van Suid-Afrika

Die Kankervereniging van Suid-Afrika is ’n vereniging sonder winsbejag wat hom toespits op hulp en ondersteuning aan duisende kankerpasiente in Suid-Afrika. Dit doen ook navorsing en voed die publiek op deur middel van verskeie projekte.

Professionele Raad vir Sielkunde

Die Professionele Raad vir Sielkunde, n amptelike liggaam van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, beheer die opleiding, registrasie en beoefening van die professionele Sielkunde in Suid-Afrika. Beroepskategoriee wat gereguleer word, ...

Algemeen Nederlands Verbond

Die Algemeen Nederlands Verbond is n wêreldwye kultuurorganisasie met as doel die smee en behou van kulturele bande tussen Nederlandssprekende mense.

Amnestie Internasionaal

Amnestie Internasionaal is n internasionale organisasie wat help om menseregte te beskerm, veral die reg om persoonlike oortuigings sonder vrees vir vervolging uit te leef. Dit is n nie-regeringsorganisasie wat gegroei het tot n wêreldwye bewegin ...

Andesgemeenskap

Die Andesgemeenskap is n vryhandelsone tussen Bolivie, Colombia, Ecuador en Peru. Die handelsblok is in 1969 met die ondertekening van die Cartagena-ooreenkoms onder die naam Andespact tot stand gebring. Die Andesgemeenskap is een van die twee be ...

Anonymous (kollektief)

Anonymous is n gedesentraliseerde internasionale kuberaktivistiese / kuberkraker kollektief / beweging wat algemeen bekend is vir sy verskillende kuberaanvalle teen onder andere verskeie regerings, regeringsinstellings, korporasies en die Kerk va ...

Arabiese Liga

Die Arabiese Liga is n internasionale organisasie van die Arabiese lande in Noord-Afrika en Suidwes-Asie. Die Arabiese Liga is op 22 Maart 1945 deur Egipte, Irak, Jordanie, Libanon, Saoedi-Arabie en Sirie in Kaïro, Egipte, as gevolg van die Tweed ...

Beweging van Onverbonde Lande

Die Beweging van Onverbonde Lande is n internasionale organisasie van lande, wat nie tot n militêre alliansie behoort nie en tydens die Koue Oorlog neutraal was. Die stigting van die organisasie is geïnisieer deur die Joego-Slawiese president Jos ...

CERN

CERN is ’n groot wetenskaporganisasie in Genève, Switserland, wat deeltjiefisika bestudeer en die wêreld se grootste deeltjiefisika-laboratorium bedryf. Die organisasie is in 1954 gestig en is gelee in die noordwestelike voorstede van Genève op d ...

Eurasiatiese Unie

Die Eurasiatiese Unie is n politieke en ekonomiese unie van Eurasiatiese lande. Die lidlande is Wit-Rusland, Kasakstan, Kirgisie, Rusland, Tadjikistan en kan ook ander lande in Europa en Asie, soos lande wat deel van die Sowjetunie was, insluit. ...

Europese Intervensie-Inisiatief

Die Europese Intervensie-Inisiatief EII is n ooreenkoms van nege EU-state, gesteun deur die Verenigde Koninkryk wat die vorming van n intervensiemag as teiken het, wat in krisisgevalle skielik ontplooi kan word. Die lande wat op 25 Junie 2018 die ...

Europese Ruimtevaartorganisasie

Die Europese Ruimtevaartorganisasie is ’n interregeringorganisasie wat op 30 Mei 1975 gestig is vir die verkenning van die ruimte. Dit het tans 22 lidlande. Die hoofkantoor is in Parys, Frankryk. Die ESA het ’n personeel van meer as 2 000 en ’n b ...

Gemeenskap van Portugese Lande

Die Gemeenskap van Portugese Lande is n internasionale organisasie wat uit 9 onafhanklike lande bestaan, waar Portugees n amptelike taal is; hulle is Portugal en sy vorige kolonies. Die organisasie poog om die kollektiewe stem van die Portugeessp ...

Gemenebes van Onafhanklike State

Die Gemenebes van Onafhanklike State is ’n streeksorganisasie wat uit voormalige republieke van die Sowjetunie bestaan. Die organisasie is op 8 Desember 1991 deur Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne gestig toe die leiers van die drie lande ’n ooreen ...

Greenpeace

Greenpeace is n internasionale nie-regeringsorganisasie wat vir die beskerming en bewaring van die omgewing werk. Die organisasie is in 1971 in Vancouver, Kanada gestig. Dit het sedertdien internasionaal uitgebrei en het tans nasionale kantore in ...

Hells Angels

Die Hells Angels is n motorfietsklub wat oorspronklik in Amerika gestig is. Vandag beskik die klub oor duisende lede, versprei oor meer as 29 lande, insluitende Suid-Afrika.

Internasionale Sterrekundige Vereniging

Die Internasionale Sterrekundige Vereniging of Internasionale Astronomiese Unie is ’n groep professionele sterrekundiges met doktorsgrade wat navorsing en opvoeding in sterrekunde doen. Dit word internasionaal beskou as die owerheid wat name aan ...

IUSTC

IUSTC, die Internasionale Unie van Suiwer en Toegepaste Chemie is n internasionale organisasie wat die wêreldwye aspekte van die chemiese wetenskappe wil bevorder en wil bydra tot die toepassing van die chemie in diens van die mensdom. Die nie-re ...

Kleinplaneetsentrum

Die Kleinplaneetsentrum of KPS is die amptelike, wêreldwye organisasie wat in beheer is van die versameling van waarnemingsdata oor kleinplanete en die berekening van hul wenterbane. Die sentrum publiseer dié inligting in omsendbriewe. Dit val on ...

Nordiese Raad

Die Nordiese Raad en die Nordiese Raad van Ministers is n samewerkingsforum vir die parlemente en regerings van die Nordiese lande. Dit is na die Tweede Wêreldoorlog gevestig en die eerste konkrete resultaat wat dit bereik het was die invoer van ...

Organisasie van Islamitiese Samewerking

Die Organisasie van Islamitiese Samewerking is n internasionale organisasie wat uit 57 lande bestaan. Die organisasie poog om die kollektiewe stem van die Moslem-wêreld te verteenwoordig. Hulle doel is om die belange, vooruitgang en welsyn van Mo ...

OVSE

Die Organisasie vir Veiligheid en Samewerking in Europa is n internasionale organisasie en Statekonferensie vir Vredeshandhawing. Die OVSE is op 1 Januarie 1995 in Helsinki, Finland, gestig en het ontstaan uit die voormalige Konferensie oor Veili ...

Raad van Europa

Die Raad van Europa is n internasionale organisasie waaraan 47 Europese lande behoort. n Verdere 6 nie-Europese lande, asook die Vatikaanstad, is waarnemende lede. Wit-Rusland is sedert 1993 kandidaat. Die raad is op 5 Mei 1949 met die Verdrag va ...

Rooi Kruis

Die Rooi Kruis is n wêreldwye hulpverleningsorganisasie waarvan die werking op sewe basisbeginsels gegrond is: mensliewendheid, neutraliteit, onpartydigheid, onafhanklikheid, vrywilligheid, eenheid en algemeenheid. Hierdie beginsels vorm die gron ...

Suidoos-Asiatiese Verdragsorganisasie

Die Suidoos-Asiatiese Verdragsorganisasie was n internasionale organisasie vir kollektiewe verdediging in Suidoos-Asie wat gestig is deur die Verdrag vir kollektiewe verdediging van Suidoos-Asie, of Manila-verdrag, onderteken in September 1954 in ...

UNPO

Die UNPO is n demokratiese, internasionale ledeorganisasie. Die UNPO se hoofkwartier is in Den Haag, Nederland.

Visegrád-groep

Die Visegrád-groep, Visegrád Vier, of V4 is n informele alliansie van vier Sentraal-Europese lidstate van die Europese Unie, naamlik die Tsjeggiese Republiek, Hongarye, Pole en Slowakye. Die doelwit is om samewerking tussen die vier state op gebi ...

Warskouverdrag

Die Warskouverdrag was n kollektiewe verdedigingsverdrag tussen die Sowjetunie en sewe ander satellietstate in Sentraal- en Oos-Europa tydens die Koue Oorlog. Die Warskouverdrag was die militêre aanvulling tot die Raad vir Gemeenskaplike Ekonomie ...

WikiLeaks

WikiLeaks is n internasionale organisasie sonder winsbejag wat voorgelegde dokumente publiseer wat andersins nie bekombaar sou wees nie vanaf anonieme bronne. Die klikwerf is in 2006 van stapel gestuur en word deur The Sunshine Press bestuur. Bin ...

Wêreldnatuurlewefonds

Die Wêreldnatuurlewefonds is n nieregeringsorganisasie wat op 1 April 1961 gestig is. Sy eerste president was prins Bernhard, eggenoot van die destydse koningin Juliana van Nederland. In dieselfde jaar het n nasionale tak in die Verenigde Koninkr ...

ANC-jeugliga

Die ANC-Jeugliga is die jeugvleuel van Suid-Afrika se grootste politieke party, die African National Congress, wat sedert die algemene verkiesing van 1994 ook die regeringsparty is.

Europese Kristallografie-Assosiasie

Die Europese Kristallografie-Assosiasie is n onafhanklike wetenskaporganisasie wat beide die kristallografie/ kristallografiese crystallographic assosiasies in die Europese/ Afrikastreek, sowel as individuele lede verteenwoordig. Die ECA is in 19 ...

AfriForum

AfriForum, ’n onafhanklike inisiatief van die vakbond Solidariteit, is ’n organisasie sonder winsoogmerk wat daarna streef om wat die organisasie beskou as die aktiewe en passiewe onttrekking van minderhede uit die openbare sake van Suid-Afrika t ...

Allan Gray Orbis-stigting

Die Allan Gray Orbis-stigting is ’n Suid-Afrikaanse organisasie sonder winsoogmerk wat hom toespits op die ekonomiese en maatskaplike bevordering van Suid-Afrika deur die ontwikkeling van entrepreneurskap. Soortgelyke stigtings bestaan ook in Nam ...

Annenbergstigting

Die Annenbergstigting is n familiestigting wat in 1989 gestig is om finansiele en ander steun aan organisasies sonder winsoogmerk in die Verenigde State en elders ter wêreld te verskaf, hoofsaaklik deur die toekenning van beurse, die verlening va ...

Die Erfenisstigting

Die Erfenisstigting is maatskappy sonder winsmotief gestig. Die ES se visie is om publieke bewussyn van bedreigde erfenis deur die behoud, bewaring en volhoubare benutting van erfenishulpbronne te skep. Bedreigde erfenishulpbronne sluit onder mee ...

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge is ’n artikel 21-maatskappy sonder winsbejag wat in Desember 1929 gestig is om die landwye koördinering van Afrikaner-kultuurorganisasies te behartig.

Fundación PUPI

Die Fundación P.U.P.I. is n nie-winsgewende Argentynse organisasie ten gunste van arm en benadeelde kinders. Dit is deur die sokkerspeler Javier Zanetti en sy vrou Paula gestig. Die naam P.U.P.I. is afgelei van Zanetti se bynaam, El Pupi, maar di ...

Peace Corps

Die Peace Corps is n vrywilligersprogram wat deur die Amerikaanse regering bestuur word. Die amptelike missie is om maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling in die buiteland te bied deur middel van tegniese hulp, terwyl wedersydse begrip tussen Am ...

Solidariteit

Solidariteit is n vakbond wat namens hul lede in die werkplek onderhandel en poog om werkers se regte te beskerm. Hoewel die vakbond dikwels betrokke is by sake van politieke belang, verbind Solidariteit homself nie aan enige politieke party nie. ...

Wikimedia-stigting

Die Wikimedia-stigting is die oorkoepelende organisasie van Wikibooks, Wikidata, Wikinews, Wikipedia, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity en WikiWoordeboek. Dit is n nie-winsgewende organisasie, geregistreer volgens die wette van die ...

Hezbollah

Hezbollah is n Islamitiese Libanese Organisasie. Dit het in 1982 ontstaan deur die samesmelting van verskeie Sjiïtiese groepe om teen die Israeliese Inval in Libanon te veg. Dit word blykbaar finansieel en ideologies deur Iran ondersteun. In Liba ...

Indian National Congress

Die Indian National Congress is n breebasis politieke party in Indie een van die twee groot partye in die Indiese politieke stelsel. Die INC is op 28 Desember 1885 in die destydse Brits-Indie gestig en is een van die oudste politieke partye ter w ...

Kommunistiese Party van China

Die Kommunistiese Party van China is die party wat die Volksrepubliek China gestig het. Die party regeer sedertdien die land. Die party het tans 89.45 miljoen lede, wat dit die tweede grootste politieke party in die wêreld maak na Indie se Bharat ...

Kommunistiese Party van die Sowjetunie

Die Kommunistiese Party van die Sowjetunie, verkort in Afrikaans as die KPSU, was die stigter en regerende politieke party van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke. Die KPSU was die enigste regerende party van die Sowjetunie tot in 1990, t ...

Kuomintang

Die Kuomintang van China of KMT, soms vertaal as die Nasionalistiese Party van China, is ’n groot politieke party in die Republiek China. Dit is vandag die grootste opposisieparty in die Wetgewende Yuan. Die Kuomintang is in 1911 gestig en het di ...

Movement for Democratic Change

Die Movement for Democratic Change is n Zimbabwiese politieke party wat onlangs in twee geskeur het. Die hoof-faksie word gelei deur Morgan Tsvangirai en Arthur Mutambara is die leier van die wegbreekparty. Die party is in 1999 as n opposisiepart ...