ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330

Jacobus Nicolaas Boshoff

Jacobus Nicolaas Boshoff, ook wel J.N. Boshoff, was n Suid-Afrikaanse politikus en staatsman, n Voortrekker en die tweede Staatspresident van die Oranje-Vrystaat van 1855 tot 1859. Tydens sy termyn moes hy verskeie probleme die hoof bied, onder a ...

Britse wêreldryk

Die grondslag vir die Britse wêreldryk is in die loop van die 18e eeu gelê toe Brittanje geleidelik beheer oor die wêreld se handelsroetes verkry het. Die skok van die Amerikaanse onafhanklikwording in die laat 18e eeu, het die koloniale geesdrif ...

Burgerwaghuis

Die Burgerwaghuis aan die Groentemarkplein in Kaapstad dateer uit die middel van die 18de eeu. Sedert 1913 huisves dit die Michaelis-versameling. Omdat die gebou n goeie verteenwoordiger van die 18de eeuse boustyl aan die Kaap is, en vir boonop m ...

Bybelse gids - Koning Dawid

Dawid was die tweede koning van Israel. Hy was deur Samuel as koning geseen toe Saul nog koning was, maar reeds deur God verwerp was. Dawid en Saul het n geskiedenis saam waar Saul die koning was en Dawid die onderdaan. Dawid is ook later deur Sa ...

Bybelse gids - Koning Saul

Koning Saul was die 1ste koning van Israel. Hy het sy koningskap goed begin, maar hy het later ongehoorsaam aan God geword en God het sy koningskap verwerp.

Camillo di Cavour

Camillo di Cavour word allerwee beskou as die vader en argitek van Italiaanse eenheid. Tog het hierdie groot staatsman, diplomaat en toegewyde Katoliek min simpatie gevoel vir n Italiaanse federasie onder leiding van die pous, en hy het openlik s ...

Coup détat (staatsgreep)

n Coup détat, ook kortweg bekend as n coup, "putsch" of n omverwerping, is die onwettige oorname van n staat deur die weermag of ander elitiste binne die staatsdiens. n Coup détat is suksesvol wanneer die vergryper vir minstens sewe dae beheer va ...

DArbez

D’Arbez is die skuilnaam van J.F. van Oordt, ’n belangrike oorgangsfiguur tussen die Eerste en Tweede Afrikaanse Taalbeweging. Hy is die seun van die koerantredakteur en klassikus J.W.G van Oordt en Susanna Changuion, ’n dogter van die taalkundig ...

M.L. de Villiers

Ds. Marthinus Lourens de Villiers was n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk van 1912 tot 1930, daarna tot sy dood voltyds musikant en is veral bekend om sy toonsetting van Die Stem.

Desimale breuke

Desimale breuke is n breuk wat as n desimaal geskryf word. Byvoorbeeld: 1 ⁄ 10 = 0.1 Dit kan ook verder as volg verduidelik word In n getal soos 3 762 weet ons die 2 is 2 ene die 7 is 7 honderde en die 3 is 3 duisende. die 6 is 6 tiene Elke plekw ...

Digitale en analogiese tyd

Galileo Galilei was ’n uitvinder wat in 1564 gebore is. Hy het gekyk hoe ’n lamp teen die plafon van die Pisa-katedraal geswaai het. Hy het die lamp se tyd met sy polsslag gemeet. Hy het besef die lamp het altyd dieselfde tyd geneem om ’n swaai v ...

Domestikasie

Domestikasie, in die ruim betekenis van die woord, is die "mak maak" van plante en diere ten behoewe van die mens. Die proses het waarskynlik 10 000 tot 11 000 jaar gelede begin, waarskynlik in Suidwes-Asie. Domestikasie het dit vir die mens moon ...

Edelstene

Edelstene is stene of minerale wat deur hut eienskappe, waarvan skoonheid die belangrikste is, as kosbaar beskou word. Ook die duursaamheid en seldsaamheid sal bepaal of n steen as n edelsteen gereken kan word. Voorheen is net die baie harde soor ...

Ekonomiese geskiedenis van Suid-Afrika

Voor die aankoms van die Europese setlaars in die 15de eeu was die ekonomie van wat Suid-Afrika sou word, gegrond op bestaansboerdery en jag. In die noorde, sentrale en ooste van die land het stamme van inheemse Afrika-mense die grond op n gemeen ...

Erosietipes

In die studie van die aarde verwys erosie na die verskillende prosesse, wat die grond, rotse of ander materiaal van een plek op die aardkors na n ander plek wegeneem. Wanneer die stukkies rots of grond afbreek in klastiese sediment, word daarna v ...

Fase (materie)

In die fisiese wetenskappe is n fase n gebied in ruimte waarin alle fisiese eienskappe van n materiaal essensieel uniform is. Voorbeelde van fisiese eienskappe sluit die volgende in: digtheid, brekingshoek, en chemiese samestelling. n Meer eenvou ...

Gameet

’n Gameet is by organismes wat seksueel voortplant, ’n sel wat tydens bevrugting met ’n ander sel verenig. In spesies wat twee morfologies verskillende soorte gamete vervaardig en waarin elke individu net een soort vervaardig, vervaardig ’n vroul ...

Geheuerympie

’n Geheuerympie of geheuemiddel is ’n leertegniek om ’n mens te help onthou. Van die metodes wat dikwels gebruik word, is ’n kort rympie of ’n woord om ’n reeks name of woorde te onthou. Ook beelde of klanke kan gebruik word. Dit is geskoei op di ...

Genetiese boukunde

Genetiese boukunde is die tegnologie met behulp waarvan die genetiese inligting met die oog op die sintese van spesifieke proteïene doelgerig uitgeruil kan word tussen verskillende soorte selle van plante-, diere- en bakteriese oorsprong. Die beg ...

Gesigsvermoë

Met gesigsvermoe word bedoel die vermoe van mense en diere om lig waar te neem. Laer diere, soos eensellige diere en erdwurms, reageer op verskille in ligintensiteit en donkerte met behulp van ligsensitiewe selle. Die volgende stap in die ontwikk ...

Geslagsel

Tydens geslagtelike voortplanting vind n versmelting van twee geslagselle plaas: n manlike saadsel en n vroulike eiersel. Hierdie selle kan dieselfde vorm en grootte hê, of hulle kan van mekaar verskil. In laasgenoemde geval is daar gewoonlik spr ...

Haarlem (skip)

Die artikel is oor die skip, vir ander gebruike, sien Haarlem. Geen skeepsramp het so n direkte invloed op die geskiedenis van Suid-Afrika gehad as die stranding in Tafelbaai van die VOC-skip die Haarlem nie. Dit het direk gelei tot die stigting ...

Halfaap

Die halfape vorm die skakel tussen die insekte-eters en die egte ape. Die halfaap se uiterlike voorkoms wissel van eekhoringagtig tot aapagtig. Hulle is meestal boombewoners en is goed aangepas vir hul lewenstyl. Hulle het opponeerbare duime en g ...

Halfape

Halfape is n primitiewe groep van primate. Hulle word so genoem omdat hulle baie na ape lyk, maar nie ware ape is nie. Hulle het n kleiner, eenvoudiger brein met n lang snoet en die reukorgaan is skerper as die van ware ape. Ape en halfape het wa ...

Haydn: Missa in Angustiis

Die Missa in Angustiis of die Nelson-mis in D-mineur, is een van veertien misse wat deur Joseph Haydn gekomponeer is, een van ses wat hy aan die einde van sy lewe gekomponeer het. Dié ses misse word in geheel as die hoogtepunt van Haydn se liturg ...

Isolering

Isolering voorkom ongewenste deurdringing of geleiding en beveilig mens en dier teen elektriese skok. Isolering voorkom ook die verlies van energie, veral waar dit nodig is om n gunstige lewensklimaat daar te stel, Isolering van elektrisiteit, wa ...

Jacobus Nicolaas Boshoff/Historia Junior

Jacobus Nicolaas Boshof was die tweede president van die Republiek van die Oranje-Vrystaat. Dit is opvallend dat hy sy van met een" f” spel. Hierdie verandering in spelling het hy self aangebring terwyl hy president was. Wanneer hy staatsdokument ...

Kongres van Wene

Die Kongres van Wene was n byeenkoms vanaf November 1814 tot Junie 1815 van ambassadeurs uit verskeie Europese lande. Die doel van die kongres was om vrede in Europa te bevorder ná die oorloe van die Franse Rewolusie en van die Napoleonse tydperk ...

Korttermynversekeringspolis Algemene Bepalings

Ek begin met versekerbare belang. U sal nerens in die polis n verwysing vind na verskerbare belang nie, maar dit is n baie belangrike beginsel. Die beginsel het n lang aanloop gehad, maar ek gee n verkorte weergawe. Dit het in Engeland gebeur dat ...

Maramba

Maramba is die naam wat ná Zambie se onafhanklikwording vir die suidelike dorp Livingstone voorgestel is. Dit het egter nie inslag gevind nie en die naam Livingstone is behou. Die naam Maramba is ouer as Livingstone omdat die rivier wat verby aan ...

Marthinus de Villiers Lourens

Marthinus Lourens de Villiers is op 31 Julie 1885 in die Paarl gebore. Hy het hom eers as onderwyser bekwaam, maar het later predikant geword. Hy het veral bekendheid verwef as die komponis van Die Stem wat in 1957 as die amptelike volkslied van ...

Mere van Asië

Asie is die vasteland van uiterstes. Geen ander vasteland het sulke hoe berge, so n groot bevolking, sulke diep see, uitgestrekte vlaktes of groot skiereilande nie. Die vasteland het ook die grootste en diepste mere ter wêreld. Baie van die Asiat ...

Missa in Angustiis

Die Missa in Angustiis of die Nelson-mis in D-mineur, is een van veertien misse wat deur Joseph Haydn gekomponeer is, een van ses wat hy aan die einde van sy lewe gekomponeer het. Dié ses misse word in geheel as die hoogtepunt van Haydn se liturg ...

Neo-Gotiek

Die Neo-Gotiek is n neo-styl wat in die 19e eeu ontstaan het en op die Gotiese vormgewing en konstruksiemetodes van die Middeleeue gegrond is. Die Neo-Gotiek het gedurende die vyftigerjare van die 19e eeu n hoogtepunt bereik en is veral in Noord- ...

Oemajjad

Die Oemajjad-kalifaat was die tweede van die vier hoof-kalifate wat gestig was na die dood van Mohammed. Die kalifaat was regeer deur die Oemajjad dinastie, al-ʾUmawiyyūn, of بَنُو أُمَيَّة, Banū ʾUmayya, "Seuns van Umayya"), afkomstig van Mekka. ...

Omtrek, oppervlakte en volume

Omtrek: Die afstand rondom/om die buiterande van ’n vorm. Oppervlakte: Die ruimte wat ’n vorm dek. Volume: Die hoeveelheid spasie wat ’n voorwerp inneem. Dit word ook kapasiteit of inhoud genoem. Buite oppervlakte: Die totale oppervlakte van al d ...

Organisasie vir Eenheid in Afrika

Die Organisasie vir Eenheid in Afrika) is op 25 Mei 1963 in Addis Abeba deur 32 deelnemende Afrika-state gestig. Dit is op 9 Julie 2002 deur sy laaste voorsitter, die voormalige Suid-Afrikaanse president Thabo Mbeki ontbind, en deur die Afrika-un ...

Ou Dorpshuis

Die Ou Dorpshuis aan Groentemarkplein in die Kaapse middestad huisves die Michaelis-versameling. Die gebou is in 1761 opgerig. Dit was oorspronklik die Burgerwaghuis, daarna die burgesentrum en nog later Kaapstad se raadshuis. Die huidige stadsaa ...

Partituur

n Partituur is in musiekterme die volledige uiteensetting, meestal op papier, van n stuk musiek waarin alle afsonderlike partye onder mekaar genoteer staan. Die dirigent kan dus met een oogopslag die volledige verloop van die musiek volg. In die ...

Petrarca

Francesco Petrarca was n geleerde en digter van die Italiaanse Renaissance wat een van die vroegste proponente van die Humanisme tydens die Renaissance was. Sy herontdekking van Cicero se briewe word dikwels beskou as sou dit die 14de eeuse Renai ...

Planteryk

Die planteryk of regnum plantarum bestaan uit ongeveer 360 000 spesies. Baie van hierdie spesies word weer verder onderverdeel in subspesies of varieteite. AI die spesies word saamgegroepeer in onder meer genera, families, ordes en klasse. In die ...

Plofstowwe

Die beginsel van n ontploffing is baie eenvoudig. Dit is gebaseer op die snelle en dramatiese uitsetting van gas. n Plofstof is n stof wat n skielike en baie hoe druk op sy omgewing kan uitoefen deur die blitssnelle omskepping van die stof tot n ...

Politegnikum van Namibië

Die Politegnikum van Namibie was n universiteit van tegnologie gelee in Windhoek. Dit het vyf skole gehad: Die skool van inligtingstegnologie, besigheid en bestuur, ingenieurswese, kommunikasie, natuurlike hulpbronne en toerisme. In die jaar 2009 ...

Wessel Pretorius

Wessel Pretorius was n Suid-Afrikaanse digter. Hoewel hy hoofsaaklik bekendheid verwerf as digter, publiseer hy ook n roman en twee dramas gedurende sy loopbaan.

Wessel Pretoruis

Wessel Johannes Pretorius was op 17 April 1949 in Pretoria gebore, waar hy aan die Afrikaanse Hoer Seunskool matrikuleer. Hy studeer verder aan die Universiteit van Pretoria en bekwaam hom as ’n siviele ingenieur. Na afhandeling van sy studies sl ...

Protea (genus)

Die Protea is n genus wat tot die familie Proteaceae behoort. Die genus is immergroen en is oor die algemeen struike met enkele spesies wat bome vorm. Die genus se naam word in die volksmond gebruik vir baie spesies van ander genera wat deel vorm ...

H.J. Redelinghuys

Hermanus Johannes Martinus Redelinghuys is op 21 Februarie 1894 op Riebeeck-Kasteel gebore. Hy gaan op sy geboortedorp en later op Kuilsrivier in medium Engels skool. In 1915 kwalifiseer hy as boekhouer by die Metropolitan Handelskollege in Kaaps ...

São João

In die skeepvaartgeskiedenis van die wêreld is daar min tragedies wat met die ondergang van die galjoen São João vergelyk kan word. Die São João was die spogskip van die Portugese handelsvloot en op daardie tydstip die ryksbelaaide Portugese skip ...

Simfonie No. 2 (Beethoven)

Die tweede simfonie in D-majeur, oOpus 36, is n simfonie in vier bewegings wat tussen 1801 en 1802 deur Ludwig van Beethoven gekomponeer is. Die werk is opgedra aan Karl Alois, prins Lichnowsky.

Sjangaans

Die groepering wat vandag as die Sjangaan bekend staan, is eintlik n samesmelting van Tsongas en Zoeloes wat hulle vernoem het na SoShangane, n leier van die militêre Zoeloe-regimente van Shaka Zoeloe, wat in 1820 uit KwaZulu gestuur is om die vr ...