ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324

Magneetterapie

Magneetterapie is n pseudowetenskaplike alternatiewe medisyne wat n swak statiese magnetiese velde bevat wat deur n permanente magneet geskep word. Dit is soortgelyk aan die praktyk van alternatiewe medisyne vir elektromagnetiese terapie, wat n m ...

MIV/vigsontkenning

MIV/vigsontkenning is die geloof, wat weerspreek word deur afdoende bewyse, dat menslike immuungebrekvirus nie die verworwe immuungebreksindroom veroorsaak nie. Sommige van die voorstanders verwerp die bestaan ​​van MIV, terwyl ander aanvaar dat ...

Naturopatie

Naturopatie of naturopatiese medisyne is n bree kategorie pseudowetenskaplike, alternatiewe mediese praktyke wat "natuurlike", "nie-indringende" en "selfgenesende" praktyke insluit. Die metodologiee van naturopatie is gebaseer op vitalisme en vol ...

Ontgifting

Ontgifting is n soort alternatiewe mediese-behandeling wat daarop gemik is om die liggaam van ongespesifiseerde "gifstowwe" te bevry - stowwe wat volgens voorstanders in die liggaam opgehoop het en ongewenste korttermyn- of langtermyn-effekte op ...

Ontgiftingsvoetbad

Ontgiftingsvoetbaddens of detoksvoetbaddens is pseudowetenskaplike toestelle wat bemark word as of die in staat is om gifstowwe uit die menslike liggaam te verwyder. Dit werk deur n elektriese stroom te voorsien aan n groep elektrodes wat in n so ...

Paranormaal

Paranormale gebeure is vermeende verskynsels wat beskryf word in populêre kultuur, volksoorleweringe en ander nie-wetenskaplike kennisliggame, waarvan die bestaan binne hierdie kontekste beskryf word as "buite normale ervaring" of "buite wetenska ...

Plandemic

Plandemic is n 26-minuut lange samesweringsteorievideo wat in Mei 2020 vrygestel is en wat verskillende valshede en verkeerde inligting rakende die COVID-19-pandemie bevorder. Die rolprent is vervaardig deur Mlevi Willis se produksiemaatskappy El ...

Pseudowetenskap

Pseudowetenskap bestaan uit stellings, oortuigings of praktyke wat beweer dat hulle beide wetenskaplik en feitelik is, maar eintlik nie verenigbaar met die wetenskaplike metode is nie. Pseudowetenskap word dikwels gekenmerk deur: vertroue op beve ...

Refleksologie

Refleksologie is n skynwetenskaplike alternatiewe mediese terapie wat gebaseer is op die oortuiging dat die massering van sekere punte op die pasient se voete of hande genesende effekte op die liggaam het, omdat die punte deur sommige ongedefinie ...

Reiki

Reiki is n Japannese vorm van alternatiewe medisyne wat energiegenesing genoem word. Reiki-praktisyns gebruik n tegniek genaamd palmgenesing of "hande-op"-genesing waardeur "universele energie" na bewering deur die handpalms na die pasient oorged ...

Skeptical Inquirer

Skeptical Inquirer is n tweemaandelikse Amerikaanse tydskrif vir algemene gehoor, gepubliseer deur die Committee for Skeptical Inquiry met die ondertitel: "The Magazine for Science and Reason". In 2016 het dit sy veertigste bestaansjaar gevier. D ...

Slangolie

Slangolie is n eufemisme vir misleidende bemarking. Dit verwys na die petroleum-gebaseerde minerale olie of "slangolie" wat voorheen as n genesingsmiddel vir allerhande soorte fisiologiese probleme verkoop is. Baie 19e-eeuse Amerikaanse onderneme ...

Terminologie van alternatiewe medisyne

Alternatiewe medisyne beskryf enige praktyk wat daarop gemik is om die genesingseffekte van medisyne te bereik, maar wat nie biologiese geloofwaardigheid het nie en ongetoets of ontoetsbaar is. Aanvullende medisyne, komplementêre en alternatiewe ...

Tradisionele Afrika-medisyne

Tradisionele Afrika-medisyne is n versameling praktyke wat inheemse kruie en spiritualiteit behels, en tipies waarsêers, vroedvroue en kruiedokters in sluit. Praktisyns van tradisionele medisyne beweer dat hulle verskillende toestande kan genees ...

Tradisionele Chinese medisyne

Tradisionele Chinese medisyne is n styl van tradisionele medisyne gegrond op meer as 2500 jaar van Chinese mediese praktyk wat verskillende vorme van kruiemiddels, akupunktuur, massering, oefening en dieetterapie insluit, maar ook beïnvloed is de ...

Urineterapie

In alternatiewe medisyne, is urineterapie of uroterapie, die gebruik van menslike urine vir medisinale of kosmetiese doeleindes, insluitend die drink van n mens se eie urine en die massering van die vel, of tandvleis, met u eie urine. Daar is gee ...

Vertebrale subluksasie

In chiropraktyk is n vertebrale subluksasie n beweerde wanbelyning van die werwelkolom, wat nie noodwendig op X-strale sigbaar is nie. Dit het geen biomediese basis nie, het nie kliniese betekenis nie, en word geklassifiseer as pseudowetenskaplik ...

Waterwiggelary

Waterwiggelary is n woord wat veral verwys na die praktyk om ondergrondse lopende water op te spoor, gewoonlik met behulp van die swaai van n stokkie, stafie of pendulum oor n kaart, of terwyl die wiggelaar beweeg oor n landsoppervlakte. Sommige ...

Bayes se stelling

Bayes se stelling is n kansrekening reel vir die bepaling van die waarskynlikheid dat n spesifieke onderliggende moontlikheid as grondslag lê vir n gebeurtenis. Die waarskynlikheid word uitgedruk in terme van die voorwaardelike waarskynlikhede va ...

Dichotomie

n Dichotomie is n verdeling van n geheel in twee dele. Met ander woorde, hierdie paar dele moet gelyktydig: gesamentlik uitputtend wees: alles moet aan een of ander deel behoort, en onderling uitsluitend: niks kan gelyktydig aan albei dele behoor ...

Dobbelaar se dwaling

Dobbelaar se dwaling, ook bekend as die Monte Carlo-dwaling of die Dwaling van die volwassenheid van kanse, is die verkeerde opvatting dat, as iets meer gereeld gebeur as normaal gedurende n gegewe periode, dit minder gereeld in die toekoms sal g ...

Gemiddelde

Gemiddelde is ’n begrip wat baie in wiskunde en statistiek voorkom. Dit is gewoonlik ’n tussenwaarde van ’n reeks waarnemings of hoeveelhede. Die bekendste gemiddelde is die rekenkundige gemiddelde, waar die som van ’n aantal getalle gedeel word ...

Kwartiel

Tweede kwartiel naamlik Q 2 = mediaan = Deel die data stel in die helfte Derde kwartiel naamlik Q 3 = hoer kwartiel = Split die hoogste 25% van die data van die laer 75% Eerste kwartiel naamlik Q 1 = laer kwartiel = Split die laagste 25% van die ...

Markov-eienskap

In waarskynlikheidsteorie en statistiek, verwys die term Markov-eienskap na die geheuelose eienskap van n stogastiese proses. Dit is vernoem na die Russiese wiskundige Andrei Markov. n Stogastiese proses beskik oor die Markov-eienskap as die voor ...

Markov-proses

In waarskynlikheidsleer is n Markovproses n stogastiese proses wat soos volg gekarakteriseer word: Die toestand c k {\displaystyle c_{k}} op tydstip k {\displaystyle k} is een van n eindige aantal in die reeks { 1, …, M } {\displaystyle \{1,\ldot ...

Markovketting

n Markovketting, vernoem na Andrei Markov, is n wiskundige stelsel waarin n oorgang plaasvind van een toestand na n ander, in n eindige, of minstens aftelbare getal moontlike toestande, op n aaneengekettingde wyse. Dit is n stogastiese proses wat ...

Mediaan

In statistiek en waarskynlikheidsteorie, is die mediaan die numeriese waarde wat skeiding maak tussen die hoer helfte van n stel data en die onderste helfte. Die mediaan van n beperkte lys van getalle kan gevind word deur die getalle van die laag ...

Metingskale

Metingskale of metingsvlakke is n klassifikasie wat die aard beskryf van die inligting binne die getalle van veranderlikes. Sielkundige Stanley Smith Stevens het die mees bekende klassifikasie ontwikkel, wat bestaan uit vier skale, of vlakke, van ...

Omgekeerde dobbelaar se dwaling

Die omgekeerder dobbellaar se dwaling, so benoem deur die filosoof Ian Hacking, is n dwaling van die Bayes-inferensie, wat n omgekeerde weergawe van die beter bekende dobbelaar se dwaling is. Dit is die verkeerde geloof dat n onwaarskynlike uitko ...

Pareto-beginsel

Die Pareto-beginsel verklaar dat in baie gevalle ongeveer 80% van die effekte of uitkomste vanuit ongeveer 20% van die oorsake afstam. Die bestuurskonsultant Joseph M. Juran het die beginsel voorgestel en dit vernoem na die italiaanse ekonoom Vil ...

Populasie (statistiek)

In statistiek is ’n populasie of universum ’n stel eenderse voorwerpe of gebeure wat van belang is vir ’n sekere vraag of eksperiment. ’n Statistiese populasie kan ’n groep bestaande voorwerpe wees of ’n hipotetiese en potensieel oneindige groep ...

Standaardafwyking

Standaardafwyking, dikwels aangedui met die Griekse letter σ, is ’n begrip in statistiek. Dit is ’n mate vir die aanduiding van die spreiding van ’n veranderlike of van ’n verdeling of populasie. Die standaardafwyking word gedefinieer as die vier ...

Statistiek

Statistiek word meermale beskryf as die wetenskap wat met die insameling en ontleding van data te make het, asook met die maak van gevolgtrekkings en die neem van besluite op grond van dié ontledings. Dit is gebaseer op statistiese teorie wat n v ...

Statistiek Suid-Afrika

Statistieke Suid-Afrika is die nasionale statistiekraad van Suid-Afrika. Dit is daargestel ná die Wet op Statistieke no. 6 van 1999 deur die Parlement van Suid-Afrika bekragtig is. Statistieke Suid-Afrika is geskep met die doel om tydige, akkurat ...

Steekproef

’n Steekproef is ’n stel data wat uit ’n klein groepie gekry word om ’n aanduiding te kry van eienskappe of tendense in ’n groter groep, die populasie. Die populasie, of geheel, is gewoonlik baie groot en dit maak dit onmoontlik of onprakties om ...

Tellende syfer

Die tellende syfers of beduidende syfers van n getal wat in posisionele notasie geskryf is, is syfers wat die betekenis dra tot die metingsresolusie. Dit sluit alle syfers in behalwe: Agterstaande nulle, wanneer hulle slegs plekhouers is om die s ...

Vals positief en vals negatief

In mediese toetse, is n vals positief n fout in die rapportering van data waarin n toetsuitslag onvanpas dui op die aanwesigheid van n toestand, soos n siekte, wanneer dit in werklikheid nie aanwesig is nie. n Vals negatief is n fout waarin n toe ...

Vooruitskatting

Vooruitskatting in ekonomie behels die bepaling van die verwagte waarde van n ekonomiese grootheid in die toekoms. Ekonometrie word dikwels ingespan om vooruitskattings o.g.v. historiese verwantskappe te bepaal, maar daar word ook van meer eenvou ...

Waarskynlikheid

Waarskynlikheid is n maatstaf of skatting van die moontlikheid van n gebeurtenis. Waarskynlikhede word n waarde tussen 0 en 1 toegeken. Hoe hoer die graad van waarskynlikheid, hoe groter is die kans dat die geval sal gebeur, of in n langer reeks ...

Gestadigde toestand

n Gestadigde toestand is n meer algemene situasie as n dinamiese ewewig. As n stelsel in n gestadigde toestand verkeer dan sal die onlangs waargenome gedrag van die stelsel in die toekoms voortduur. In stogastiese stelsels sal die waarskynlikheid ...

Kubernetika

Kubernetika is die wetenskap van terugvoer siklusse; hoe inligting n stelsel help om homself te reguleer. Kubernetika ondersoek hoe inligting aangewend word vir kommunikasie en beheer in menslike stelsels asook meganiese stelsels. Kubernetika is ...

Outopoiëse

Outopoiese verwys na n stelsel wat beskik oor die vermoe van selfherskepping en -onderhouding. Die term is in 1972 ingevoer deur die Chileense bioloe Humberto Maturana en Francisco Varela om die selfonderhoudende chemie van lewende selle te defin ...

Edward Alexander Newell Arber

Edward Alexander Newell Arber was n Engelse plantkundige en paleontoloog. Hy was n professor aan die Universiteit van Cambridge wat gespesialiseer het in paleobotanie.

Johannes Bisse

Johannes Bisse was n Kubaanse plantkundige, wat in 1935 in Duitsland gebore is en in 1966 in Kuba aangekom het. Hy het sy doktorsgraad van die Friedrich Schiller University of Jena ontvang. Hy was die stigter en eerste direkteur van die Kubaanse ...

Antonina Georgievna Borissova

Antonina Georgievna Borissova was n Russiese plantkundige wat gespesialiseer het in die flora van die woestyne en halfwoestyn in Sentraal-Asie. Die standaard outeursafkorting Boriss. word gebruik om hierdie persoon as die skrywer aan te dui wanne ...

Carl Frederik Albert Christensen

Carl Frederik Albert Christensen was n Deense sistematiese plantkundige. Hy het in die natuurwetenskappe by die Universiteit van Kopenhagen onder professor Eugenius Warming gegradueer. Hy was op daardie stadium n onderwyser in Kopenhagen, en late ...

Francesco Cupani

Francesco Cupani was n Italiaanse natuurkundige wat hoofsaaklik belanggestel het in plantkunde. In 1692 word hy die eerste direkteur van die botaniese tuin by Misilmeri. Hier is die plante geklassifiseer in n taksonomiese stelsel van binomiale no ...

Curie-familie

Die Curie-familie is n Poolse en Franse familie met n aantal roemryke wetenskaplikes. Verskeie lede het die Nobelprys ontvang, insluitend fisika, chemie of die Nobelprys vir Vrede. Pierre en Marie Curie en hulle dogter Irène Joliot-Curie, is die ...

Achille Eugène Finet

Achille Eugène Finet was n Franse plantkundige wat bekend was vir sy studie van orgidee wat inheems is aan Japan en China. Binne die familie Orchidaceae was hy die taksonomiese gesag van die genera Arethusantha, Hemihabenaria, Monixus en Pseudoli ...

Adrien René Franchet

Adrien René Franchet was n Franse plantkundige, gebaseer by die Paris Muséum national dHistoire naturelle. Hy is bekend vir sy uitgebreide werk om die flora van China en Japan te beskryf, gebaseer op die versamelings deur Franse Katolieke sendeli ...