ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312

Marinus Wiechers

Prof. Marinus Wiechers was n regsgeleerde en grondwetkenner. Hy was tot en met sy aftrede die rektor van Unisa in Pretoria. Hy was betrokke by die skryf van die Suid-Afrikaanse grondwet. Hy was ook n kunstenaar. Sy pa, Jakobus, was n geskiedeniso ...

De facto

De facto is n Latynse uitdrukking wat "feitlik", "in praktyk" of "volgens gebruik" beteken wat nie uitdruklik in die wet voorgeskryf word nie. Dit word algemeen gebruik in teenstelling tot de jure wanneer daar verwys word na sake aangaande die we ...

De jure

De jure is n uitdrukking wat beteken "volgens die wet" in teenstelling met de facto wat "volgens die feite" beteken. De jure moet nie verwar word met die Frans du jour nie wat "van die dag" beteken, soos in soupe du jour. Die term de jure en de f ...

Cursus honorum

Die cursus honorum was die opeenvolging van publieke aanstellings wat deur voornemende politici in beide die Romeinse Republiek en die vroee ryk beklee is. Dit was bestem vir mans van die senatoriale orderang. Die cursus honorum het uit n afwisse ...

Kruisiging

Kruisiging is n metode van doodstraf waar die slagoffer vasgebind, vasgespyker, of met toue aangeheg word aan n groot, houtbalk, en dan hang tot die dood toe. Die dood op die kruis word veroorsaak deur uitputting en versmoring. Dit is meestal bek ...

Lex Iulia de adulteriis coercendis

Die Romeinse religie sien owerspel nie as sonde nie en dit was tot hierdie jaar n private aangeleentheid gewees. Die agtergrond van Octavianus se wet is dus nie religieus nie, maar polities van aard. In 18 v.C. het hy van Griekeland na Rome trugg ...

Oekase

’n Oekase was in die Russiese Ryk ’n proklamasie van die tsaar, regering of patriarg wat regsgeldig was. Dit kan ook as "edik" of "verordening" vertaal word.

Roesskaja Prawda

Roesskaja Prawda was die regskode van Kief-Roes en die daaropvolgende prinsdomme in die streek. Dit is aan die begin van die 12de eeu geskryf en daarna deur die eeue bygewerk. Die basis daarvan was die regskode van Jaroslaf die Wyse, wat aan die ...

Russiese wet op gay propaganda

Die Russiese federale wet vir die doel om kinders te beskerm teen inligting wat ’n ontkenning van tradisionele gesinswaardes verkondig, ook algemeen bekend as die gaypropagandawet, is ’n wet wat op 11 Junie 2013 eenparig deur die Staatsdoema goed ...

Solvabiliteitassessering en -bestuur

Solvabiliteitassessering en -bestuur is n Suid-Afrikaanse riglyn wat beoog om n toesigraamwerk te skep vir die omsigtige regulering van versekeraars, d.i. om n oorsigomgewing in te lei wat die risiko van insolvensie by versekeraars verminder. SAB ...

Ateïsme

Ateïsme is n filosofiese stroming met die fundamentele uitgangspunt dat daar geen god/gode anderkant die ervaarbare werklikheid, geen goddelike wêreldorde en geen geldige begrip van God bestaan nie.

American Atheists

American Atheists is n Amerikaanse organisasie wat hom vir die verdediging van die burgerlike vryheide van ateïste beywer en vir die volledige skeiding van kerk en staat pleit. Die organisasie verskaf sprekers wat by kolleges, universiteite, klub ...

Naturalisme (filosofie)

Naturalisme is n filosofiese en wetenskaplike denkrigting waarvolgens die wêreld en sy ontstaan in suiwer wetenskaplike terme beskryf kan word en niks meer is as n natuurlike gebeure nie. Tot sy essensie gereduseer, beweer naturalisme dat "alles ...

Berg Athos

Berg Athos is die naam van ’n berg en skiereiland in die provinsie Masedonie in Griekeland. Die Grieke verwys in die algemeen daarna as die Heilige Berg. Dit is ’n wêrelderfenisgebied en die tuiste van ’n outonome monnikestaat onder Griekse soewe ...

Heilige Land

Die Heilige Land lê ongeveer tussen die Jordaanrivier en die Middellandse See, insluitend die oostelike oewer van die Jordaanrivier. Tradisioneel is dit sinoniem met die Bybelse Israel en historiese Palestina. Die term verwys gewoonlik na n gebie ...

Kailash

Kailash is n berg in die Transhimalaja wat in die weste van die Outonome Gewes Tibet van die Volksrepubliek China, net noord van die grense tot Indie en Nepal, gelee is. Die berg het n hoogte van 6 638 meter. Die gebied rondom Kailash het n baie ...

Sjahada

Die Sjahada is die Islamitiese geloofsbelydenis en die eerste van die Vyf Pilare van die Islam. Met die Sjahada word die geloof in die eenwees van God en die erkenning van Mohammed as God se profeet uitgedruk. Die Sjahada in sy kortste vorm lui s ...

Sjema Jisrael

Sjemá Jisraél, die Joodse geloofsbelydenis, is die eerste twee woorde van n vers van die Tora, en is die naam van n gebed wat onmiddelik voor die Amidá in die Joodse oggend- en aandgebedsdienste geresiteer word. Die eerste vers bevat die monoteïs ...

Ab

Ab is die naam en titel van die owerste van n outonome klooster van een van die ou kloosterordes soos die Benediktyne, Kamaldolese, Kartuisers, Trappiste en Cisterciensers. Die woord ab is afgelei van die Hebreeus abba, wat vader beteken. Hierdie ...

Askese

Askese beskryf ’n lewe wat gekenmerk word deur onthouding aan verskeie wêreldlike plesiere, dikwels met die doel om godsdienstige of spirituele doeleindes na te streef. Askese kan saamgaan met selfkastyding, maar nie noodwendig nie.

Dogma

Dogma is n beginsel of stel beginsels neergelê deur n owerheid as onteenseglik waar. Dit dien as deel van die primêre basis van n ideologie of geloof, en dit kan nie verander word of weggegooi word sonder die invloed van die stelsel se paradigma, ...

Eksegese

Eksegese, van ἐξηγέομαι, van ἐξ + ἡγέομαι) is die vertolking of kritiese interpretasie van n teks. Die hooftaak in eksegese is om die oorspronklike, beoogde betekenis van n gegewe teks deur middel van noukeurige, sistematiese studie te ontdek. Di ...

Hermeneutiek

Volgens die HAT is hermeneutiek die Bybelse uitlegkunde. Dit is die studie om te bepaal hoe die Bybel vertolk of geïnterpreteer moet word. Hermeneutiek word gedefinieer as die studie van die betekenispunt en die beginsels van interpretasie. Dit i ...

Name van God in Islam

Volgens hadit-tradisie is daar 99 name vir God in Islam, bekend as ʾasmāʾu- llāhi l-husnā of "Skone Name". Volgens die 9de-eeuse hadit-versamelings is die tradisie dat daar 99 name is, sahih betroubaar, terwyl die tradisie van die werklike lys na ...

Priester

n Priester of n Priesteres is in die meeste religies n persoon bo die algemene mense met n amptelike funksie, wat tydens kultiese handelinge as bemiddelaar tussen God en die mense optree. Die woord Priester is van die antieke Grieks πρεσβύτερος, ...

Tapu

Tapu, tabu of kapu is ’n tradisionele Polinesiese begrip wat iets aandui wat heilig is, met ’n "spirituele beperking" of "verbod". Die Afrikaanse woord "taboe" kom via Engels van laasgenoemde betekenis af. In Engels dateer die woord taboo van die ...

Heilige geskrifte

Heilige geskrifte bevat die heilige woorde en wette wat vir ’n godsdiens geld en deur ’n profeet van ’n god geopenbaar is. Dit is die belangrike boeke van ’n godsdiens en die gelowiges daarvan. Die heilige geskrifte van ’n paar gelowe is: Babisme ...

Hiernamaals

Die hiernamaals, ook genoem die lewe ná die dood, is die begrip dat ’n wesentlike deel van ’n individu se persoonlike identiteit of bewustheid voortleef ná die dood van die fisieke liggaam. Volgens verskillende idees van die hiernamaals kan die d ...

Amdoeat

Die Amdoeat is ’n belangrike begrafnisteks uit die Nuwe Ryk van Antieke Egipte. Nes baie ander begrafnistekste is dit in grafkelders geskryf as verwysing vir die afgestorwene. Anders as ander tekste was dit beperk tot die grafte van faraos of bai ...

Boek van Grotte

Die Boek van Grotte is ’n belangrike Antieke Egiptiese boek oor die onderwêreld wat uit die Nuwe Ryk dateer. Soos ander soortgelyke boeke word dit ook aangetref in die grafkelders van faraos sodat hulle voordeel daaruit kan trek. Dit beskryf die ...

Boek van Poorte

Die Boek van Poorte is ’n begrafnisteks uit Antieke Egipte wat van die Nuwe Ryk af gebruik is. Dit vertel die verhaal van die tog van ’n afgestorwene se siel na die hiernamaals in ooreenstemming met die reis van die son deur die Doeat in die nag. ...

Egiptiese Dodeboek

’n Egiptiese Dodeboek is ’n begrafnisteks uit Antieke Egipte wat van die begin van die Nuwe Ryk tot omstreeks 50 v.C. gebruik is. Die oorspronklike Egiptiese naam is rw nw prt m hrw, of "Boek van die Verskyning in die Daglig".

Hades

Hades – die onsigbare – was in die Griekse mitologie die antieke onderwêreld asook die god wat daaroor geheers het. Hy is die oudste seun van Kronos en Rea. Volgens die mite het hy en sy broers Zeus en Poseidon die Titane in die Titanestryd versl ...

Hel

Die hel is in godsdiens en folklore ’n bestemming vir afgestorwenes, soms ’n plek van lyding en straf. Godsdienste met ’n lineêre uitkyk beskou die hel dikwels as ’n bestemming vir ewig, terwyl dié met ’n sikliese uitkyk dit dikwels sien as ’n pl ...

Limbo

In Katolieke teologie is limbo of limbus ’n leerstelling oor die status in die hiernamaals van ongedoopte maar onskuldige siele, soos dié van babas en vroom mense wat voor Jesus se geboorte gelewe het – dus dié wat net erfsonde het. Volgens Midde ...

Pluto (mitologie)

Pluto of Plouton was in die mitologie die heerser van die onderwêreld. Hy was in die Griekse mitologie aanvanklik as Hades bekend, en het die heerser van die onderwêreld geword nadat die wêreld in drie verdeel is tussen hom en sy broers Zeus, wat ...

Tartaros

Tartaros was onder die aarde – ’n diep, somber plek, ’n put van foltering en lyding, ’n plek onder die onderwêreld. In die Gorgias skryf Plato dat siele ná die dood geoordeel word, en dié wat gestraf moet word, word na Tartaros gestuur. As ’n ple ...

Vaevuur

In Katolieke teologie is die vaevuur, ook die vagevuur genoem, ’n tussentydse toestand ná ’n mens se fisieke dood waardeur sommige wat vir die hemel bestem is, eers moet gaan vir finale "reiniging" sodat hulle die hemel kan betree. Die redenasie ...

Altaar

’n Altaar is ’n verhewe struktuur waarop godsdienstige offers gewoonlik gebring word. Hulle word aangetref in heiligdomme, tempels, kerke en ander plekke van aanbidding. Altare is en word steeds veral gebruik in die paganisme, Christendom, Boeddh ...

Baha’i-wêreldsentrum

Die Baha’i-wêreldsentrum is die geestelike en administratiewe sentrum van die Baha’i-geloof en sluit geboue in of naby die stede Akko en Haifa, Israel, in. Die meeste van die Baha’i-geloof se internasionale bestuur en koördinasie vind by die Baha ...

Huis van die Maagd Maria

Die Huis van die Maagd Maria is ’n Katolieke en Moslemse heiligdom op Berg Solmissos naby Efese, 7 km van Selçuk in Turkye. Die huis is in die 19de eeu ontdek toe die aanwysings gevolg is in die beweerde visioene van die salige Anna Katharina Emm ...

Kaäba

Die Kaäba of Kaaba is ’n vierkantige geboutjie op die binneplein van die Groot Moskee in Mekka, Saoedi-Arabie, wat deur Moslems beskou word as die heiligste plek op aarde. Die struktuur self is bedek met ’n swart behangsel wat met goud versier is ...

Menhir

n Menhir is n groot regopstaande klip. Menhirs is vermoedelik deur prehistoriese volke opgerig, en word in Europa, Afrika en Asie aangetref, alhoewel hulle hoofsaaklik in Wes-Europa en dan veral in Ierland, Brittanje en Bretagne te vinde is. Menh ...

Swart Steen

Die Swart Steen is die oostelike hoeksteen van die Kaäba, die antieke steengebou in die middel van Al-Masdjid al-Haram in Mekka, Saoedi-Arabie. Moslems beskou dit as ’n Islamitiese reliek wat volgens tradisie dateer van die tyd van Adam en Eva.

Venus de Milo

Afrodite van Milos, meer bekend as Venus de Milo is antieke Griekse beeld een van die bekendste werke van die Antieke Griekse kuns. Dit is geskep tussen 130 en 100 v.C. en daar word vermoed dat n beeld van Afrodite is; die Griekse god van liefde ...

Zeus-standbeeld van Olimpia

Die Zeus-standbeeld van Olimpia was ’n standbeeld van ’n reusagtige, sittende figuur van sowat 13 meter hoog wat omstreeks 435 v.C. deur die Griekse beeldhouer Phidias gemaak is. Dit het in die Tempel van Zeus in die heiligdom Olimpia in Griekela ...

Religieuse pluralisme

Religieuse pluralisme is n houding of beleid gemik op die saambestaan van diverse religieuse geloofstelsels. Dit kan een van die volgende beteken: Die naam van n wêreldaanskouing waarvolgens mens se geloof nie die enigste en uitsluitlike bron van ...

Antieke Romeinse godsdiens

Die Antieke Romeinse godsdiens omvat die etniese godsdiens van die stad Rome wat die Antieke Romeine gebruik het om hul as ’n volk te definieer, sowel as godsdienspraktyke wat aangeneem is van die volke wat onder Romeinse heerskappy gekom het. Di ...

Ekumenisme

Ekumenisme is die konsep en beginsel waarin Christene wat tot verskillende Christelike denominasies behoort, saamwerk om hegter verhoudings tussen hul kerke te ontwikkel en Christelike eenheid te bevorder. Die byvoeglike naamwoord, ekumenies, wor ...

Universalisme

Universalisme is n sambreelterm vir n verskeidenheid godsdienstige, teologiese en filosofiese konsepte wat aanspraak maak op universele geldigheid en toepassing. Dikwels word dié term gebruik om na godsdienste te verwys wat oop staan vir enigeen ...