ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28

Geskiedenis van tegnologie

Die geskiedenis van tegnologie is n taamlik nuwe vakgebied wat uit verskillende gesigspunte benader kan word. Vroeer het amateurs en geleerdes dikwels volstaan by ʼn opsomming van al die uitvindings en uitvinders op die gebied van die tegniek, van ...

Industriële Revolusie

Die Industriele Revolusie het omstreeks 1750 begin in Engeland, toe nog die magtigste ryk op aarde. Dit het behels dat goedere al hoe minder met die hand gemaak is, maar eerder met masjiene in groot fabrieke. Die Industriele Revolusie het later o ...

Tweede Nywerheidsomwenteling

Die Tweede Nywerheidsomwenteling, ook bekend as die Tegnologiese Omwenteling, was n fase van die Nywerheidsomwenteling tussen die middel van die 19de eeu en die Eerste Wêreldoorlog wat deur vinnige ekonomiese groei en tegnologiese vooruitgang gek ...

Vierde Industriële Revolusie

Die Vierde Industriele Revolusie is die vierde hoof industriele era sedert die aanvanklike Industriele Revolusie van die 18de eeu. Dit word gekenmerk deur n samesmelting van tegnologiee wat die grense tussen die fisiese, digitale en biologiese sf ...

Belle Époque

Die Belle Époque of La Belle Époque, letterlik die "Mooi Tydperk", was n periode in die Franse en Belgiese geskiedenis wat volgens konvensie in 1871 begin en met die Groot Oorlog in 1914 geeindig het. Die Belle Époque, wat in politieke en histori ...

Edwardiaanse tydperk

Die Edwardiaanse tydperk in die Verenigde Koninkryk strek oor die periode tussen 1901 en 1910, die regeringstydperk van koning Edward VII na wie dit vernoem is. Die afsterwe van koningin Victoria in Januarie 1901 en die troonbestyging van haar se ...

Kopersteentydperk

Die Kopersteentydperk, ook bekend as die Kopertydperk of Eneolitikum, is ’n argeologiese tydperk wat navorsers nou beskou as deel van die groter Neolitikum. Vroeere geleerdes het dit omskryf as ’n oorgangstydperk tussen die Neolitikum en Bronstyd ...

Klassieke Oudheid

Die klassieke Oudheid is die tydperk van kulturele geskiedenis tussen die 8ste eeu v.C. en die 6de eeu n.C. wat in die gebied om die Middellandse See gesentreer was. Dit sluit die ineengeskakelde beskawings van antieke Griekeland en antieke Rome ...

Laat Oudheid

Die laat Oudheid is ’n term wat historici gebruik om die tyd van oorgang van die klassieke Oudheid tot die Middeleeue op die vasteland van Europa, die gebied om die Middellandse See, die Nabye Ooste en Afrika te beskryf. Die term word sedert die ...

Victoriaanse tydperk

Die Victoriaanse tydperk van die Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje en Ierland was die tydperk van koningin Victoria van die Verenigde Koninkryk se bewind van Junie 1837 tot Januarie 1901. Dit was ’n lang periode van vooruitgang vir die Brit ...

Apostilleverdrag

Die Haagse Verdrag tot Afskaffing van die Vereiste van Wettiging van Buitelandse Openbare Aktes, die Apostilleverdrag of die Apostillekonvensie, is ’n internasionale verdrag wat deur die Haagse Konferensie vir Internasionale Privaatreg opgestel i ...

Eerste Geneefse Konvensie

Die Eerste Geneefse Konvensie het die behandeling van ongevalle op die slagveld gedek. Dit is in 1864 aanvaar as deel van die stigting van die Rooikruis. Die konvensie is geïnspireer deur die ervarings van n Switserse besigheidsman, Henri Dunant ...

Europese Konvensie vir Menseregte

Die Europese Konvensie vir Menseregte is ’n internasionale verdrag om menseregte en basiese vryhede in Europa te beskerm. Dit is in 1950 deur die destyds pasgestigte Raad van Europa opgestel en het op 3 September 1953 van krag geword. Alle lidlan ...

Geneefse konvensies

Die Geneefse Konvensies bestaan uit vier verdrae wat in Genève, Switserland saamgestel is om die standaarde vir internasionale reg rondom menslikheidskwessies. Die konvensies was grootliks die resultaat van Henri Dunant se pogings, gemotiveer deu ...

Konkordaat

n Konkordaat is n bilaterale ooreenkoms tussen n soewereine staat en die sogenaamde "Heilige Stoel". Die Heilige Stoel is die sentrale bestuur van die Rooms-Katolieke Kerk, nl. die pous en die Roomse Kurie. Verskeie lande het konkordate met die H ...

Meterkonvensie

Die Meterkonvensie is n internasionale verdrag wat in 1875 in Parys onderteken is. Onder die verdrag het agtien lande ooreengekom om saam te werk om die Franse metriese stelsel n gemeenskaplike stelsel vir meeteenhede te maak. Daar is ooreengekom ...

Verdrag van Lissabon

Die Verdrag van Lissabon is n internasionale ooreenkoms wat op 13 Desember 2007 in Lissabon onderteken is en die werking van die Europese Unie beïnvloed. Die verdrag is deur alle lede van die EU bekragtig en het van krag geword op 1 Desember 2009 ...

Nasionale vlag

’n Nasionale vlag is ’n vlag wat ’n land verteenwoordig. Die vlag word amptelik deur die regering gebruik maar kan ook deur landsburgers gebruik word. Van die nasionale vlae is die vernaamste kentekens wat ’n land kan verteenwoordig. Openbare en ...

Vaandel

n Vaandel of insinje is n onderskeidende vlag van n skip of militêre eenheid; of n onderskeidende kenteken, embleem of wapen. Die woord insinje is afgelei van die Franse enseigne van die Latynse meervoud insignia en word gewoonlik gebruik vir n m ...

Vlag

’n Vlag is ’n stuk doek/lap, wat dikwels van ’n paal of mas gehang word en word gewoonlik gebruik om ’n boodskap oor te dra of vir identifikasie. Die mees algemene gebruik van vlae is om lande te verteenwoordig. Die eerste vlae is gebruik om mili ...

Vlagterminologie

In die ontwerp en beskrywing van vlae word dikwels gespesialiseerde vlagterminologie gebruik, bestaande uit presiese en tegniese betekenisse. Dit word beskou as ’n tipe kliektaal.

Vlagterminologiese simbole

’n Vlagterminologiese simbool word deur vlagterminoloe gebruik om sekere fasette van nasionale vlae aan te dui, soos bv. waar dit gebruik word, wie dit gebruik en hoe die vlag lyk. Die stel simbole wat in hierdie artikel gebruik word staan bekend ...

Oorlogsvlag

n Oorlogsvlag is n gewysigde weergawe van n nasionale vlag wat deur die militêre mag van n land gebruik word. Onder hierdie streng omskrywing van die term is daar min lande wat tans n oorlogsvlag het en die meeste verkies om die staatsvlag of die ...

Vlag van Ceuta

Die vlag van die Outonome Spaanse stad van Ceuta is ongeveer in 1415 amptelik in gebruik geneem. Die vlag vertoon ’n girovorm in agt driehoeke van swart en wit met die stadswapen in die middel van die vlag.

Vlae van die administratiewe streke en provinsies van Italië

Italie word verdeel in 20 administratiewe streke, waarvan vyf n spesiale outonome status geniet, aangedui deur n *. n Administratiewe streek word verder verdeel in provinsies.

Jolly Roger

Jolly Roger is die tradisionale Engelse naam vir ’n vlag wat seerowers in die vroee 18de eeu, tydens die laaste deel van die goue eeu van seerowery, gebruik het om hulle net voor ’n aanval te identifiseer. Die vlag wat vandag algemeen as die Joll ...

Prinsevlag

Die Prinsevlag is n Nederlandse vlag wat die eerste keer gebruik is tydens die Nederlandse-opstand aan die einde van die 16de eeu. Die Prinsevlag is gebaseer op die Vlag van Willem die Swyger, vandaar die vlag se naam. Die kleure is oranje, wit e ...

Vlae van munisipaliteite in Puerto Rico

Elke munisipaliteit van Puerto Rico, insluitend die eilande van Culebra en Vieques het ’n vlag wat die streek en die inwoners verteenwoordig. Die kleure en ontwerpe van die vlae varieer soms. Sommige vlae bevat wapenskilde en beelde of voorwerpe ...

Skandinawiese kruis

Die Skandinawiese kruis is enigeen van verskeie vlae waarop die ontwerp van die Noordse of Skandinawiese kruis, ’n kruissimbool op ’n reghoekige veld waarvan die middel van die kruis na die vlagpaalkant geskuif is, voorkom. Alle onafhanklike Noor ...

Suiderkruisvlae

Suiderkruisvlae is vlae waarop die Suiderkruis voorkom. Die Suiderkruis is ’n sterrebeeld wat slegs in die Suidelike Halfrond sigbaar is. Dit kom ook voor in die wapenskilde van verskeie lande en subnasionale entiteite. Die sterrebeeld stel die g ...

Vlag van Zanzibar

Die vlag van Zanzibar, ’n argipel aan die ooskus van Afrika, is op 10 Januarie 2005 in gebruik geneem. Die vlag vertoon ’n horisontale driekleur in ewe wye bane in blou, swart en groen met die vlag van Tanzanie in die skildhoek.

Volksmoord

Volksmoord is n misdaad wat gepleeg word om n nasionale, etniese, rasse- of godsdienstige groep in die geheel of gedeeltelik uit te wis. Dit kan dade insluit soos: Gewelddadige oorplasing van kinders van die groep na n ander groep. Veroorsaking v ...

Armeense volksmoord

Die Armeense Volksmoord verwys na die grootskaalse ontruiming en verwante sterftes van honderde duisende tot dalk meer as n miljoen Armeniers tydens die regering van die Jong Turke van 1915 tot 1916 in die Ottomaanse Ryk. Die Republiek van Turkye ...

Bartolomeusnag

Bartolomeusnag was n grootskaalse uitwissing van Franse protestante in die nag van 23 op 24 Augustus 1572. In die loop van die daaropvolgende maande spoel n golf van geweld oor die hele Frankryk, waarin uiteindelik nagenoeg 20 000 Hugenote uitgem ...

Holodomor

Die Holodomor was n hongersnood wat in die Oekraïense Sosialistiese Sowjetrepubliek in die jare 1932–1933 as gevolg van n politieke besluit van die destydse Stalin-bewind gewoed het. Dit bly een van die grootste nasionale rampe in Oekraïne in die ...

Namibiese volksmoord 1904-1908

Die Namibiese volksmoord 1904 word beskou as die eerste volksmoord van die 20ste eeu. Dit het plaasgevind in Duits-Suidwes-Afrika van 1904 tot 1907 gedurende die sogenaamde Wedloop om Afrika. Op 12 Januarie 1904 het die Hereros onder Samuel Mahar ...

Ponties-Griekse volksmoord

Die Ponties-Griekse volksmoord verwys na die massa-ontruiming en verwante sterftes van honderde duisende Grieke van Pontus tydens die regering van die Jong Turke vanaf 1915 tot 1917 in die Ottomaanse Ryk. Die amptelike aantal slagoffers is 353 000.

Katipunan

Katipunan was n rewolusionêre beweging in die Filippyne. Die beweging is in 1892 in Manila gestig met die doel om die Filippyne se onafhanklikheid van Spanje te bewerkstellig. Die leier van die beweging was die mede-stigter, Andres Bonifacio. Hul ...

Verenigde Nasionale Suidwes-party

Die Verenigde Nasionale Suidwes-party was die Suidwes-Afrikaanse eweknie van die Suid-Afrikaanse Verenigde Party, hoewel die party agt jaar voor die V.P. ontstaan het en in 1971 daarmee saamgesmelt het. Die party het aan verkiesings vir die Suidw ...

Zimbabwe African National Union

ZANU was n militante organisasie, n splintergroep van ZAPU, wat teen die wit minderheidsregering van Rhodesie geveg het. ZANU het die verkiesing van 1980 onder leiding van Robert Mugabe gewen. Sewe jaar later het hulle met Joshua Nkomo se ZAPU sa ...

Antieke Rome

Antieke Rome was n beskawing wat uit n klein landelike gemeenskap ontstaan het, wat reeds in die 10de eeu v.C. op die Italiaanse skiereiland gevestig is. Die beskawing was oorwegend langs die Middellandse See gelee, met die stad Rome as fokuspunt ...

Asteke

Die Asteke en aztecah, letterlik: "mense van Aztlan") of Meksika was n Meso-Amerikaanse beskawing wat tussen ongeveer 1200 en 1520 in die huidige Meksiko bestaan het. Die sentrum van hul beskawing was in die voorganger van die huidige Meksikostad ...

Elam

Elam was ’n antieke beskawing wat gesentreer was in die verre weste en suidweste van wat nou Iran is; dit het gestrek van die laelande van die moderne Khuzestan en Ilam, en het ook ’n klein deel van Suid-Irak beslaan. Die moderne naam "Elam" kom ...

Hetiete

Die Hetiete was n volk met n Indo-Europese taal wat aan die begin van die 2de millennium v.C. vanuit die ooste na Anatolie gemigreer het en hier tussen die 18de en 16de eeu v.C. n magtige ryk met die hoofstad Hattuša gevestig het. Omstreeks 1600 ...

Sarmizegetusa

Sarmizegetusa was die hoofstad en die militêre, religieuse en politieke sentrum van Dacie. Die fort en sy tempel is op n berg van 1200 m hoogte in die Orăstie-gebergte van die huidige Roemenie gelee. Die Daciese stad word Sarmizegetusa Regia geno ...

Veii

Veii, Uentia ; Italiaans: Veio) was n belangrike stad van die Etruskers wat in 396 v.C. deur die Romeine ingelyf is. Dit was 17 km noord van Rome gelee en sy verowering vorm die eerste groot uitbreiding van die gebied van die Romeinse staat. Die ...

Alchemie

Alchemie is die antieke soeke na n metode, of kuns, om onedelmetale te verander in edelmetale - n proses wat as transmutasie bekendstaan. Alchemiste het beweer dat die beginmateriaal, n materiaal is wat geredelik bekombaar was vir die gewone mens ...

Flogiston

Die flogiston-teorie is n verouderde wetenskaplike hipotese wat gepostuleer het dat alle brandbare materiale n element genaamd flogiston moet bevat, wat maak dat dit kan ontvlam. Die teorie is deur die Duitser Georg Ernst Stahl 1660-1734 ontwikke ...

Suid-Afrikaanse Poskantoor

Die Suid-Afrikaanse Poskantoor is die nasionale posdiens van Suid-Afrika en n staatsbeheerde onderneming. Sy enigste aandeelhouer is die Suid-Afrikaanse regering. In terme van die Suid-Afrikaanse reg, is die Poskantoor die enigste entiteit wat we ...

Boek

n Boek is n algemene voorwerp wat n klomp gebundelde bladsye het waarop daar in ink, of soms ander stowwe, inligting geskrywe staan. Boeke kan oor een onderwerp handel of oor n hele aantal. Boeke beskik oor die volgende kenmerke: Sommige boeke he ...