ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21

Markrisiko

Markrisiko is die risiko dat die waarde van jou belegging sal verander as gevolg van veranderings in markfaktore. Die vier standaard markrisikofaktore is: Rentekoersrisiko, of die risiko dat rentekoerse verander. Kommoditeitsrisiko, of die risiko ...

Norwalk-ooreenkoms

Die Norwalk-ooreenkoms verwys na n memorandum van verstandhouding wat in September 2002 tussen die Financial Accounting Standards Board, die liggaam wat Amerikaanse rekeningkundige standaarde uitgee, en die International Accounting Standards Boar ...

Oudit

n Oudit is n ondersoek van die finansiele state van n onderneming, die rekeningkundige stelsels en interne beheermaatreels, en die rekords wat dit voortgebring het. Die rekeningkundige rekords van n onderneming moet akkuraat wees sodat die inligt ...

Owerheidsrekeningkunde

Owerheidsrekeningkunde verwys na die toepassingsveld van rekeningkunde wat spesifiek vir die openbare sektor of owerheid gebruik word. n Spesiale toepassingsveld van rekeningkunde bestaan omdat: Die doelwitte waarteen rekeningkundig verslag gedoe ...

Proefbalans

n Proefbalans is n lys van al die nominale grootboekrekeninge soos dit vervat is in die grootboek van n besigheid. Hierdie lys bevat die naam van die nominale grootboekrekening en die waarde van die rekening. Die waarde van die rekeninge sal óf n ...

Rekeningkunde

Rekeningkunde behels die stelselmatige en noukeurige boekstawing van finansiele inligting en transaksies waaruit samevattende finansiele state opgestel word wat die winsgewendheid al dan nie van n onderneming ontleed, vertolk en aan die ondernemi ...

Rekeningkundige standaarde

Rekeningkundige standaarde is n globale stel rekeningkundige tegnieke. Finansiele state wat deur n onderneming opgestel en aangebied word, word gewoonlik ooreenkomstig sekere rekeningkundige standaarde opgestel. Hierdie standaarde kan wêreldwyd a ...

Vakbond

’n Vakbond is ’n organisasie met die doel om die belangstellings van ’n versameling van werkers te bevorder en te beskerm. Dikwels is n vakbond die werkers se verteenwoordiger wanneer lone of werksomstandighede met werkgewers en/of regerings onde ...

Internasionale Vakbondkonfederasie

Die Internasionale Vakbondkonfederasie is die wêreld se grootste vakbondfederasie. Dit is op 1 November 2006 gevorm toe die Internasionale Konfederasie van Vrye Vakbonde en die Wêreldkonfederasie van Arbeid saamgesmelt het. Die ITUCse stigtingsko ...

Herversekering

Herversekering is die versekering van versekeraars. Versekeraars laat risiko wat hulle aanneem deur middel van herversekeringskontrakte aan herversekeraars oor. Dit is belangrik om tussen herversekering en koversekering te onderskei: eersgenoemde ...

Reinsurance Group of America

Reinsurance Group of America is n internasionale lewensherversekeraar wat onder meer indiwiduele lewens en groepskemas herverseker en bykomende dienste soos produkontwikkeling, risikobestuur, e-onderskrywing, en klientopleiding verskaf. RGA is ee ...

Verhandelingsherversekering

Verhandelingsherversekering is vorm van proporsionele herversekering waar n herversekeraar met n versekeraar ooreenkom om elke nuwe risiko wat op die boeke kom, teen n sekere persentasie te herverseker teen n premie wat deur n voorafbepaalde form ...

Boustel (motorvoertuig)

n Boustel is n versamelstel wat al die dele bevat wat nodig is om n produk te bou of monteer. Die dele word gewoonlik in een land of streek vervaardig, en dan uitgevoer na n ander land of streek vir finale montering. Die Engelse benaming is knock ...

Draaibank

n Draaibank is n masjien wat n werkstuk om n as roteer vir die doel om verskeie bedrywighede soos sny, skuur, karteling, boor of algemene vervorming op die werkstuk toe te pas, om so n voorwerp te vervaardig wat simmetries om die sentrale draai a ...

Kwaliteit

Kwaliteit is soms n sinoniem vir eienskap, maar word dikwels gebruik om aan te dui of iets of iemand aan n doel beantwoord. Dit is in n filosofiese sin n begrip wat moeilik is om te definieer, maar wat op die praktiese vlak dikwels gebruik word o ...

Kwaliteitsbestuurstelsel

n Kwaliteitsbestuurstelsel kan gedefinieer word as n versameling beleidsverklarings, prosesse en prosedures wat vereis word in die beplanning en uitvoering van in die kernaktiwiteit van n organisasie. Kwaliteitsbestuurstelsels integreer die versk ...

Looiery

Looiery is die proses om die huide en velle van diere te behandel om leer te produseer. n Looiery is die plek waar die velle verwerk word. Om leer te maak van velle deur dit te looi behels n proses wat die proteïenstruktuur van die vel permanent ...

Verstuiwing

Verstuiwing is in fisika ’n verskynsel waar mikroskopiese deeltjies van ’n soliede materiaal van sy oppervlak weggewerp word nadat die materiaal self gebombardeer is deur energieke deeltjies van ’n plasma of gas. Dit kom natuurlik in die ruimte v ...

Aardse agtergrondbestraling

Aardse agtergrondbestraling verwys na die bestraling afkomstig uit radioaktiewe materiaal op die aarde. Radioaktiewe materiaal word oral in die natuur gevind. Dit kom natuurlik voor in die grond, rotse, water, lug en plante. Die grootste bekommer ...

Aardwetenskap

Aardwetenskap is n omvattende term wat al die wetenskaplike studievelde oor die planeet Aarde insluit. Aardwetenskap kan beskou word as n studie veld van planetologie. Die studie velde van aardwetenskappe het egter n baie ouer geskiedenis. Reduks ...

Duin

In aardrykskunde is n duin n sandheuwel wat deur eoliese prosesse gebou word of die vloei van water. Duine bestaan in verskeie vorms en groottes, afhangende van hulle wisselwerking met die wind. Meeste duine is langer aan die kant wat die wind tr ...

Erosie

Erosie is n geologiese proses waar materiaal van n landskap verwyder of verskuif word. Op Aarde vind erosie veral deur die werking van wind, lopende water, ys en gravitasie plaas. Minder algemene oorsake is vulkanisme en die impak van meteoriete. ...

Ewenaar

Die ewenaar is n denkbeeldige lyn op die aardoppervlak wat ewe ver van die Noordpool en Suidpool is. Die ewenaar verdeel die aarde in n Noordelike halfrond en n Suidelike halfrond. Die ewenaar dien ook as verwysing: die breedtegraad van die ewena ...

Gordon-versameling

Die Gordon-versameling in die Rijksmuseum in Amsterdam bestaan uit 353 sketse wat gemaak is tydens Robert Jacob Gordon se verblyf aan die Kaap en veral tydens sy drie reise na die binneland. Dit het belangrike kaarte en tekeninge opgelewer wat di ...

Grasveld

Grasvelde of grasland kom voor waar die hoeveelheid reenval gunstig is vir die groei van gras, en in sommige gevalle ook bome en struike. In grasveldgebiede is die reenval nie voldoende om groot gebiede met bome te kan akkommodeer nie. Grasvelde ...

Grondsoorte

Grondsoorte verwys na die verskillende tipes grond wat op die aarde se oppervlak voorkom. Daar is hoofsaaklik drie soorte grond: sandgrond, kleigrond en leemgrond. Grond is die organiese en nie-organiese materiaal wat die oppervlak van die aarde ...

Grondwater

Grondwater is water wat onder die oppervlak van die aarde versamel. Atmosferiese neerslag, dit wil sê reen, hael en sneeu, is die hoofbron van ondergrondse water. Die meeste van die reen wat op land val, trek die grond binne, n ander deel van die ...

Landengte

n Landengte is n nou strook land wat aan beide kante deur water begrens word en twee groot landmassas aan mekaar verbind. Dit is die omgekeerde van n seestraat. Landengtes is natuurlik geskikte plekke om kanale te bou. Die Panamakanaal, wat die A ...

Lugdruk

Lugdruk is die krag wat deur die gewig van die atmosfeer op die aarde se oppervlak uitgeoefen word. Die atmosfeer kan nie in die ruimte wegdryf nie, omdat dit deur die aarde se swaartekrag "vasgehou" word. Die helfte van die atmosfeer se masse is ...

Lugtemperatuur

Lugtemperatuur is die meting van hoe koud of warm die lug is. Die son is die bron van alle hitte-energie. Die son se energiegolwe beweeg deur die atmosfeer sonder om dit te verhit. Wanneer hierdie golwe die aarde bereik, absorbeer die grond die e ...

Porositeit

Porositeit of poreusheid is die aanwesigheid van klein openinge in ’n materiaal. Porositeit het in die algemeen tot gevolg dat die materiaal stadigaan vog deurlaat. Ook die opsuig van vog deur haarvatwerking is moontlik. Die term word in talle ve ...

Radiokoolstofdatering

Radiokoolstofdatering, of koolstof 14-datering, word algemeen deur veral argeoloe gebruik om die ouderdom van voorwerpe te bepaal wat jonger as 50 000 jaar is, en koolstof in hulle samestelling bevat. Hierdie voorwerpe sluit houtskool, hout, been ...

Reënwoud

Reenwoude is woude wat gekenmerk word deur n hoe reenval met gedefinieerde minimum normale jaarlikse reenval van tussen 1 750 en 2 000 mm. Reenwoude is die tuiste van twee derdes van alle lewende dier- en plantspesies op Aarde. Daar word geraam d ...

Sonlig

Sonlig is in die bree sin van die woord die totale frekwensiespektrum wat deur die son uitgestraal word. Op aarde word sonlig deur die atmosfeer gefilter en word sonlig waargeneem as daglig wanneer die son bo die horison is. As die direkte sonstr ...

Stratosfeer

Die stratosfeer is die laag in die aarde se atmosfeer tussen die troposfeer en die mesosfeer. Die lae word geskei deur die tropopouse en die stratopouse, respektiewelik. By die ewenaar begin die stratosfeer op ongeveer 17km bo die aardoppervlak s ...

Vredefort-koepel

Die Vredefort-koepel is een van die grootste impakkraters op Aarde. Dit is in Suid-Afrika se Vrystaat-provinsie gelee, met die dorp Vredefort wat in die krater gevestig is. Daar word ook na die koepel as die Vredefortkrater verwys. In 2005 is die ...

Camargue

Camargue is n streek en natuurbewaringsgebied suid van Arles, tussen die Middellandse See en die twee takriviere van die Rhône-delta, die Grand Rhône in die ooste en die Petit Rhône in die weste. Camargue staan bekend vir sy ongerepte natuurskoon ...

Nationaal Park De Hoge Veluwe

De Hoge Veluwe Nasionale Park is n nasionale park in die Nederlandse provinsie Gelderland wat in 1935 gestig is. Dit is ongeveer 5 400 hektaar groot. Die Kröller-Müller-museum is deel van die park.

Ramsar-konvensie

Die Ooreenkoms oor vleilande van internasionale belang, veral as habitat vir watervoels, kortweg bekend as die Ramsar Konvensie, is n ooreenkoms vir internasionale samewerking om die voortbestaan van vleilande as habitat vir plante en diere, en v ...

Vredespark

n Vredespark, of oorgrensbewaringsgebied, is n beskermende gebied wat dwarsoor die grense van verskeie lande strek. Die politieke landsgrense van die verskillende lande waarbinne die park lê, word verwyder. Dit sluit in die verwydering van heinin ...

Wildplaas

n Wildplaas is n plaas waar oorwegend, indien nie uitsluitlik nie, met wild geboer word. Dit is meermale n groot plaas wat tot onlangs vir bees-, skaap- of selfs saaiboerdery gebruik was, maar wat in die huidige ekonomiese klimaat beter presteer ...

Afrotropiese gebied

Die Afrotropiese gebied is een van agt ekosones waarin die aarde se oppervlak opgedeel word. Die gebied strek oor Afrika suid van die Sahara-woestyn en die suide van die Arabiese Skiereiland. Madagaskar en verskeie naburige eilande word as n subs ...

Biodiversiteit

Biodiversiteit of biologiese diversiteit is die verskeidenheid van lewensvorme op aarde en die hele spektrum van gene, spesies, ekostelsels en landskappe is daarby inbegrepe. Dit sluit n ongelooflike aantal soorte plante, diere en organismes in. ...

Biogeografie

Biogeografie is die studie van die verspreiding van spesies en ekosisteme in die geografiese ruimte en deur die geologiese tyd. Organismes en biologiese gemeenskappe wissel gereeld op n geografiese vlak van breedtegraad, hoogte, isolasie en habit ...

Floraryk

n Floraryk is n fito geografiese indeling van die oppervlak van die aarde. Dit beteken dat dié indeling net op die verspreiding van plante oor die planeet gebaseer is, en nie op die verspreiding van die fauna nie. Gewoonlik word ses floraryke ond ...

Landbrug

n Landbrug, in biogeografie, is n landengte of wyer landverbinding tussen anders afsonderlike gebiede, waaroor diere en plante in staat is om oor te steek en nuwe lande te koloniseer. n Landbrug kan geskep word deur mariene regressie, waarin seev ...

Makaronesië

Makaronesie of Makaronesiese eilande is n biogeografiese streek, bestaande uit vier argipels van vulkaniese oorsprong wat in die Noord-Atlantiese Oseaan langs die weskuste van Afrika en Europa gelee is. Elke argipel bestaan uit n aantal eilande, ...

Mediterreense woud, bos- en struikveld

Die mediterreense woud, bos- en struikveld is een van die 14 biome waarin die WWF die aarde se landoppervlakte indeel. In die WWF se indeling is dit bioom 12. Die mediterrense bioom word veral deur winterreens en droe somers gekenmerk. Die temper ...

Nearktiese gebied

Die Nearktiese gebied is een van die agt ekosones waarin die WWF die aarde se landoppervlak opdeel. Hierdie ekosone strek oor Groenland, Kanada, die Verenigde State en dele van die noorde van Meksiko. Die Nearktiese gebied het baie ooreenkomste m ...

Palearktiese gebied

Die Palearktiese gebied is een van agt ekosones waarin die aarde se oppervlak opgedeel word. Dit is by verre die grootse ekosone wat oor die aaneengeslote landmassa van Europa, Noord-Afrika, die Midde-Ooste en Noord-, Sentraal- en Oos-Asie strek. ...