ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Alles sal regkom

Alles sal regkom is n Afrikaanse rolprent wat in 1951 vrygestel is. Pierre de Wet het die regie behartig en die hoofrolspelers was Frederik Burgers, Al Debbo en Jan Jordaan.

Alles Malan

Alles Malan is n familiedramatelevisiereeks wat in die Paarl buite Kaapstad afspeel. Die reeks het Dinsdag 9 Julie 2019 op KykNET begin. Aan die hoof van die familie staan Derik en Brenda Malan. Hulle eersgeborene, Frik, keer na agt jaar in Engel ...

Teorie van alles

’n Teorie van alles is ’n hipotetiese allesomvattende, samehangende teoretiese raamwerk wat alle fisiese aspekte van die heelal ten volle verduidelik en saambind. Om so ’n teorie te vind is een van die groot onopgeloste probleme in fisika.

Heelal

Die heelal word gedefinieer as alles wat fisies bestaan: ruimte en tyd in hul geheel; alle vorms van materie, energie en momentum, asook die fisiese wette en konstantes wat hulle bepaal.

Tuinroete-distriksmunisipaliteit

Die Tuinroete-distriksmunisipaliteit is een van die 5 distriksmunisipaliteite van die Wes-Kaap. Die setel van die munisipaliteit is in George. Die meeste inwoners in die munisipale gebied is Afrikaanssprekend. Die munisipaliteit se kode is DC4.

René Descartes

René Descartes, gebore in Touraine, Frankryk, was nie net n filosoof nie, maar ook n belangrike wetenskaplike wat bygedra het tot die fisika, analitiese meetkunde, wiskunde, optika en fisiologie. Sy belangrikste bydrae is sy metode, uiteengesit i ...

Panenteïsme

Panenteïsme glo dat God in alles is en alles is in god. God is meer as alles, dus god is transendent en tog is alles in god, dus immanent ; god is hier en is tog meer as alles." Die aarde versorg my as n herder” pas ook by hierdie siening. Dit ly ...

Tzaneen

Tzaneen is n dorp gelee in die Mopani-distrik van die Limpopoprovinsie, Suid-Afrika. Die omliggende gebied leen homself tot die kweek van gewasse soos piesangs, sitrus, mangos, lietsjies en avokados; alles te danke aan die hoe reenval en subtropi ...

Siektedatabasis

Die siektedatabasis is ’n databasis op ’n gratis webtuiste wat inligting oor die verwantskap tussen mediese toestande, simptome en medisynes verskaf. Dit word deur Medical Object Oriented Software Enterprises Ltd, ’n klein maatskappy in Londen in ...

Engels

Hierdie artikel handel oor die Engelse taal. Sien gerus Engels dubbelsinnig vir ander artikels met n soortgelyke titel. Engels is n Wes-Germaanse taal wat vanuit Engeland ontwikkel het. Dit is die derde mees algemene "eerste" taal, met omtrent 33 ...

Sesjat

Sesjat was in die Egiptiese mitologie die godin van wysheid, kennis en skrif. Sy is beskou as ’n skriba en boekhouer en die een wat skrif ontdek het. Sy is ook later verbind met landbou, sterrekunde, astrologie, bouwerk, wiskunde en landmeting. D ...

Gereformeerde kerk Reitz

Die Gereformeerde kerk Reitz is die sewende oudste gemeente in die GKSA se Klassis Oos-Vrystaat. Die gemeente het in 1941 afgestig van die Gereformeerde kerk Bethlehem. GK Reitz het 56 belydende en 13 dooplidmate einde 2019 die vierde kleinste va ...

NG gemeente Albertyn

Die NG gemeente Albertyn is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Ellisras in Limpopo. Dis aan die mees westelike grens van Limpopo, aan die Krokodilrivier, gelee. Dit was eers n deel van die gemeente Waterberg en ...

Cornelius Agrippa

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim is gebore op 14 September 1486 in Keulen. Hy sterf in Grenoble of Lyon in 1534 of 1535. In 1515 het Agrippa klasse aangebied by die Pavia-Universiteit op Pimander waar hy doktorale studie onderneem het in ...

Qin-dinastie

Die Qin-dinastie was die eerste keiserlike dinastie van China en het van 221 tot 206 v.C. bestaan. Die dinastie is gestig ná die verowering van ses ander state deur die staat Qin; die stigter was Qin Shi Huang, die eerste keiser van ’n verenigde ...

Omgewingsgesondheid

Omgewingsgesondheid is die afdeling van openbare gesondheid wat gemoeid is met alle aspekte van die natuur en die opgeboude omgewing wat die mens se gesondheid mag affekteer. Ander terminologie wat op dissipline van omgewingsgesondheid wys sluit ...

Prieska

Prieska is n Noord-Kaapse dorp op die suidelike oewer van die Oranjerivier, sowat 130 km noordwes van Britstown en 75 km suidoos van Marydale. Dit het omstreeks 1878 as dorpie begin ontwikkel rondom die plek waar boere getrek het wanneer die pann ...

Gereformeerde kerk Otjiwarongo

Die Gereformeerde kerk Otjiwarongo is die agtste oudste gemeente van die Gereformeerde Kerk in Namibie. Dit het van einde 2008 saam met nog vyf Namibiese gemeentes tot die Kerk se Klassis Waterberg behoort, terwyl die orige 13 gemeente deel was v ...

Mitologie

Die woord mitologie beteken letterlik om mites oor te vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die mensdom voor te stel. Die moderne gebr ...

Mite

Die woord mite kom van die Griekse woord mythos wat oorspronklik woord of storie beteken het. Daar is baie teoriee wat probeer verduidelik waarom mense mites vertel en glo. Daar is egter konsensus dat mites simboliese verhale is wat probeer om on ...

Natuur

Natuur, in die breedste sin van die woord, verwys na die natuurlike, fisiese, of materiele wêreld, en ook lewe in die algemeen. Sodanig word die natuur en natuurlike van die bonatuurlike onderskei. Die woord "natuur" is afgelei van die Latynse wo ...

Geloofsgenesing

Geloofsgenesing is die beoefening van gebede en gebare wat sommige mense glo goddelike ingryping in geestelike en liggaamlike genesing ontlok. Gelowiges beweer dat die genesing van siekte en gestremdheid bewerkstellig kan word deur godsdienstige ...

God

Die woord god verwys gewoonlik na n uiterste persoonlike en/of bonatuurlike wese. Die "opperwese-konsep" kan as inherent of abstrak voorgehou word. Wanneer die woord met n kleinletter gespel word, is dit n selfstandige naamwoord wat gewoonlik na ...

Sheridan Le Fanu

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu was n Ierse joernalis en skrywer wat hom op Gotiese en bonatuurlike fiksie toegespits het. Le Fanu, wat reeds in sy jeug onder die indruk van bygelowe in landelike Ierland gestaan het, word as die leidende 19de eeus ...

Deïsme

Deïsme verwys na die geloof in n godheid wat betrokke was by die skepping van die wêreld, maar sedertdien nie meer daarby betrokke is nie. Dit gaan gewoonlik gepaard met die verwerping van enige vorm van die bonatuurlike, en kan beskou word as n ...

Eksistensiële krisis

n Eksistensiele krisis is n toestand van paniek of n gevoel van intense sielkundige ongemak oor lewensprobleme. Dit kom hoofsaaklik voor in kulture waar basiese oorlewingsbehoeftes vervul is. n Eksistensiele krisis, ook die donker nag van die sie ...

Fetisjisme

Hierdie artikel gaan oor fetisjisme in antropologie. Vir seksuele fetisjisme, sien seksuele fetisjisme. ’n Fetisj is ’n voorwerp wat volgens sekere mense bonatuurlike magte het, of spesifiek ’n mensgemaakte voorwerp wat ’n mag oor mense het. Die ...

Doeat

Doeat was in die Egiptiese mitologie die onderwêreld, die ryk van die god Osiris en die blyplek van ander gode en bonatuurlike wesens. Dit was die streek waardeur die songod, Ra, snags van wes na oos reis. Dit was ook die plek waarheen mense se s ...

Ekonomie

Ekonomie is die sosiale wetenskap wat die produksie en verbruik van meetbare middele bestudeer. Dit behels die analise van die produksie, verspreiding en verbruik van goedere en dienste. Volkshuishouding is n verouderde term vir ekonomie. Ekonomi ...

Blou-ekonomie

Blou-ekonomie is n term in die ekonomie wat verband hou met die benutting en bewaring van die mariene-omgewing. Die omvang van interpretasie daarvan wissel van organisasie tot organisasie.

Gemengde ekonomie

n Gemengde ekonomie is n ekonomie wat elemente van private en staatsbeheer bevat en karakteristieke van beide n kapitalistiese en sosialistiese bestel reflekteer.

Ekonomie van Namibië

Die ekonomie van Namibie is sterk afhanklik van die ontginning en verwerking van minerale vir uitvoer, en mynwese maak 20% uit van die BBP. Ryk alluviale diamantneerslae maak van Namibie n primêre verskaffer van edelsteen-kwaliteit-diamante. Nami ...

Sirkulêre ekonomie

n Sirkulêre ekonomie is n ekonomiese stelsel wat daarop gemik is om afval en die onvolhoubare en voortdurende gebruik van hulpbronne uit te skakel. Sirkelstelsels fokus op hergebruik, deel, herstel, opknapping, hervervaardiging en herwinning om n ...

Landbou-ekonomie

Landbou-ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou-ekonomie het spesifiek gehandel oor grondgebruik. Die fokus was om die opbrengste van gewasse te ...

Mikro-ekonomie

Mikro-ekonomie is n tak van ekonomie wat die gedrag van individue en firmas bestudeer ten opsigte van besluite wat geneem word oor die toedeling van beperkte of skaars hulpbronne.Dit is tipies van toepassing op markte waar goedere of dienste geko ...

Ekonomie van skaal

Ekonomie van skaal is n kenmerk van n vervaardigingsproses waarin n toename in die skaal van die onderneming, n afname in die langtermyn-gemiddelde koste van elke vervaardigde eenheid teweeg bring. Ondernemings van enige grootte kan die voordele ...

Verskaffer (ekonomie)

Verskaffers in die ekonomie is dié persone of instansies wat goedere en dienste aan ander verskaf sodat hulle hul produkte of dienste kan maak of verkoop. n Onderneming wat byvoorbeeld lemoensap maak, het lemoene, die toerusting om die lemoene me ...

Ekonomie van Benin

Die ekonomie van Benin is nog onderontwikkel en word veral deur die landbousektor en klein bedrywe oorheers, wat ook die grootste bydrae tot die ekonomiese groei lewer. Naas die bestaansboerdery is daar die kommersiele landbou met katoen as die b ...

Ekonomie van Frankryk

Met n nominale bruto binnelandse produk van 2 583.6 miljard VSA-$ in 2017 is Frankryk naas Duitsland die voorste nywerheidsland in Europa. Dit is ook die derde grootste ekonomie na Duitsland en die Verenigde Koninkryk in Europa en die sesde groot ...

Kapitaal (ekonomie)

In ekonomie, bestaan Kapitaal uit enigiets wat n persoon se mag kan verbeter om ekonomies nuttige werk te verrig. Gewoonlik is dit geld wat n mens in n besigheid beleg om bate te koop, so dat die besigheid nog geld kan maak.

Fantasie

Fantasie in ’n sielkundige sin verwys na iets wat die teenoorgestelde is van realiteit. ’n Fantasie is ’n situasie wat deur ’n individu verbeel word om sekere begeertes uit te druk. Die situasies is dikwels hoogs onwaarskynlik; maar dit kan ook r ...

Thompson Boekdrukkery

Thompson Boekdrukkery is in 2011 gestig met die doel om Afrikaanse wetenskapfiksie en fantasie-boeke vir volwassenes te publiseer en te bevorder. Hulle het verskeie Afrikaanse boeke in gedrukte asook e-boekvorm gepubliseer. Lesers kan boeke vanaf ...

J.R.R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien was n Engelse skrywer wat veral met sy hoe fantasie romantrilogie The Lord of the Rings bekendheid verwerf het.

Hooftrekke van letterkunde

Kommunikasie – handeling van die oordrag van inligting. Kommunikasie benodig ʼn sender, ʼn boodskap en voorgenome ontvanger, hoewel die ontvanger nie nodig het om teenwoordig te wees of bewus te wees van die sender se intensie om op die tydstip van ...

Henryk Wieniawski

Henryk Wieniawski - was n Poolse komponis van romantiese musiek. Wieniawski is in Lublin Pole gebore. Hy is in Moskou Rusland oorlede.

Quintin Ellis

Quintin Ellis ook bekend as Adam Weilbach is n Suid-Afrikaanse fantasieskrywer, model en akteur. Sy werke het n sterk geestelike inslag en val onder die Christelike-fantasie sub-genre van fantasie.Hy is egter n selferkende ateïs.

Hoop

Hoop is die onsekere verwagting dat n bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind. Daar is twee teenoorgesteldes vir hoop: wanhoop, as die kans op die gewenste gebeurtenis skraal lyk, of vrees, as die verwagting n ongewenste gebeurtenis betref. M ...

Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch was een van die bekendste Nederlandse skilders uit die Laat Middeleeue. Hy het geleef en gewerk in n tyd toe die Christendom aan die vooraand van die Hervorming was. Sy werk is in hoe mate ’n weerspieeling van die Laat-Middeleeus ...

Ronél Gill

Ronél Gill is op 9 Oktober 1969 gebore as die oudste van drie kinders in Krugersdorp, waar George Pratley die enigste Suid-Afrikaanse produk wat al op die maan was vervaardig. Toevallig ook in dieselfde jaar wat George se Pratley Putty saam met d ...

Johnny Depp

John Christopher Johnny Depp II is ’n Amerikaanse akteur, rolprentvervaardiger en musikant wat al onder meer die Golden Globe vir beste akteur gewen het.